List of Cities in Kirkuk

Kirkuk

'Abbud
'Abd al 'Aziz
'Abd Allah Ghanim
'Abd Allah Ibrahim
'Abd Allah Muhammad Husayn
'Abd Allah Salim
'Abud 'Alawi
'Adnaniyah
'Ajaj Muhsin
'Ajimi
'Alawi 'Isa Ahmad
'Ali 'Abd Allah as Salih
'Ali Agha
'Ali al Haza'
'Ali Balan
'Ali Hamad
'Ali Hamad Sultan
'Ali Kat' al Jabrawi
'Ali Mika'il
'Ali Muhammad
'Ali Musa
'Aliyah
'Alyawah
'Arab 'Aziz Hamad
'Arab Ahmad Khalaf al Jam
'Arab Falaj Firhan
'Arab Hajul Fayd
'Arab Khalil Hasan
'Arab Matar Fahd
'Arab Salman Najm
'Arab Sayyid 'Abd al Mutalib
'Arab Sayyid Hassun
'Atshanah
'Atshanah al 'Ulya
'Atshanah as Sufla
'Atwaniyah
'Ayn al Hajji
'Azaldin Shakr
'Aziz Ansif
'Isa Ahmad
'Ula Ghayr
'Umar Bak
'Umar Mandan
'Uwaynah
Abu Fashjah
Abu Gasubah
Abu Hamad
Abu Khurjah
Abu Sabah
Ad Dubbat
Ahmad 'Abd Allah
Ahmad Kat' al Jabrawi
Ahmad Muhammad Husayn
Ahmad Salim 'Abd Allah
Al 'Amudiyah
Al Ba`th
Al Bir
Al Buwaytir
Al Gurnah
Al Hawijah
Al Hujjaj
Al Hurriyah
Al Khassah
Al Khuraytiyah
Al Malhah
Al Mansur
Al Mas
Al Murrah
Al Mu`allimin
Al Qadisiyah
Al Usara'
Al Wasiti
Al `Abbasi
Al `Askari
Al `Ulama'
Alalil Fatil
Albu Mafraj
Albu Siraj
Alton Kupry
Altun Kawbri
Amam
Amsayr Jawad
An Nasr
Ananah
Ar Rashid
Ar Riyad
Aran
Arkhimah
As Sa'idiyah
As Sadah
As Salih
Asbih
Ash Shawrijah
Askari
Aswad
Aswad Hasan
Aswad Muhammad Hasan
Awbarik
Awr Bakah
Az Zab
Azwaira Sufa
Baba Gur Gur
Baba Kurkur
Babilan
Bajuwan
Baklar
Balkah Rashsh
Balkanah
Balkhanah
Ban Laylan
Ban Shakh
Bani Awah
Barkan
Barzan
Bar`uliyah al `Ulya
Bash Bulagh al `Ulya
Bash Bulagh as Sufla
Bay Hasan
Bayanli
Bayrikan
Bayshir
Bayt Ahmad Muhammad Sultan
Bayt Fadil Hilal
Bayt Khalaf Jabal
Bayt Muhammad Ahmad al Khamis
Bayt Muhammad Salih
Bayt Ramadan Mansur
Bayzal
Bi'r Muhaydi
Bibani
Bibani as Sughra
Bidawah
Bilawah
Binah
Biniyah
Biralik
Birkan
Birmah
Butmah
Buyut Shi`r Mutanaqqilah
Charzat
Chayurkah
Dadad
Daham
Daio
Dalas al Kubra
Dalas as Sughra
Daquq
Dar Sala
Daraman
Daraman al Kubra
Darbah Sarah
Darband Kawmi
Darkah Aryan
Darkah as Sughra
Darman as Sughra
Darmanawah
Dawram
Dawud Kurkah
Dayaw
Daybag Tapah
Dibis
Diya'ah
Dubizni
Dugmat
Dugmat al 'Ulya
Dugmat as Sufla
Duhalah
Dukshaman al Kubra
Dukshaman as Sughra
Dushiwan
Dwazidah Hawar
Fakhirah al Ula
Fakhirah ath Thaniyah
Fakhirat al Uwla
Fakhrah
Faqay Mirza
Faqe Mirza
Farhan Husayn
Furqan
Ganbus
Garhah Ghazan
Garhah Khanajir
Garhah Rashadiyah
Ghanim Buyuk
Gharnatah
Ghayab Falah
Ghazanfar
Gird Azaban
Gubibah
Gurgan
Gurgayi-i-Khan
Ha'shishah
Habah
Habib Bamhar
Haft Nafar Dirah Bag
Haftah Jashniyah
Hajji Baykhan
Hajji Lar
Hajji Larr
Haktah
Halash
Hama
Hamad 'Ali Sa'id
Hamad Hamud
Hamad Khalaf
Hamad Muhammad 'Ali
Hamad Sharaji
Hamadiyah
Hambarah as Sughra
Hamdirah
Hamdun
Hamid 'Aidah
Hamid Muhammad `Umar
Hamin Mardi
Hammadah ar Rawdan
Hammid Zuraq
Hammud at Tabl
Hammud Khalaf
Hamzah Agha
Hanba'ah
Hanjirah
Hanjirah as Sughra
Hasah ash Sharid
Hasan
Hasan al Hamdan
Hasan as Sultan
Hasan Gharbi Jasim
Hasan Jan
Hasan Khalaf
Hasan Qibaq
Hasan Sabti
Hasan Subh
Hasar al Kubra
Hasar Sa'dun
Hasar Taha
Hasari Isra'il
Hassun al `Abbud
Hataz
Hawas Husayn
Hawr as Sufun
Hayb
Hayy al 'Urubah
Hayy al Andalus
Hayy al Khadra'
Hayy al Musalla
Hayy al Muthanna
Hayy al Qadisiyah
Hayy al Wahdah
Hayy an Nasr
Hayy Saddam
Hayy Tabah `Abd Allah
Hayy Thalathun Tammuz
Hazim
Hilalah
Hind-i-Tepe
Hisar
Hisar Ahmad Bag
Hisar Hafiz Quyudar
Hisar Hajji `Abd Allah
Hisar Saghir Muhammad
Hubaytir
Hurmuz
Husayn 'Abd Allah
Husayn 'Ali Muhammad
Husayn 'Ali Murad
Husayn Sultan
Ibrahim Hammadi
Ibrahim Matar
Ibrahim Runan
Ibrahim Samin
Idris 'Arab
Idris Kakah 'Abd Allah
Idris Khabbaz
Idris Sultan
Idris Tamr
Imam Khalifah Ahmad
Isma'il Bak
Jabal Khabbaz
Jabal Salba
Jadidah
Jadidah Milhah
Jaghmaghah
Jalghif Mahmud
Jamal
Jamal an Najm
Janlah
Jar Bardan
Jard
Jardaghli
Jaryat Musa al Hawayij
Jasim ar Rabab
Jasim Banu
Jasim Hamid
Jasim Muhammad
Jawwalah al `Ulya
Jawwalah as Sufla
Jayajarmuk
Jayman as Sughra
Jiman
Jiragh
Jistan
Judaydah
Julfah
Julhan
Juwah Juwah
Kabah Nakk
Kabarli
Kabilakah
Kalak Mardu
Kamaliyah
Kandah Bakrah
Kandal Qutni
Kani Rashsh
Karaiga
Karaw
Karayzgah
Karhah Ra`fiyah
Karimi
Kariz
Kawaz Hajji Jamil
Kawaz Qarah Bayt
Kawlah
Kawlah Suwar
Kawli Tabbah
Kawmbadlar
Kawran
Kazawshan
Khadiyah
Khalaf 'Abd Allah Hamid
Khalaf 'Abd Allah Marzuk
Khalaf Bilal
Khalaf Hammud
Khalaf Hamzah `Ali
Khalaf Husayn
Khalaf Muhammad `Isa
Khalil Hanush
Khan Mamlahah
Khara'ib Tabah Sud
Kharabah
Kharabrud
Khasah Timari
Khatuniyah
Khazir
Khazraj
Khidr al `Abbas
Khidr al `Ani
Khidr Bak al Jadidah
Khidr Bak al Qadimah
Khidr Muhammad `Abd
Khirbat 'Aziz
Khirbat Hasan
Khirbat Wiham
Khurbat Talab
Khushad
Khusru
Khuwayshijah
Khuzayfi
Kilisah
Kird Lahiban
Kirdah Rud
Kirkuk
Kishmah
Kitkah
Kiyy Sumah
Kizaw Muhdamah
Koqamisha
Kujak
Kukjah
Kulam Kawah
Kuldazah
Kuluzi
Kunah Riwi
Kund Bak
Kupalah
Kurayjiyah
Kurjil
Kurki 'Arab Jawish
Kurki Khana
Kurki Khanah
Kurr Sufla
Kurzabi
Kuwaykhah Jum`ah
Kwtdzah
Laylan
Mahallat 'Urfah
Mahallat Ahi
Mahallat al 'Urubah
Mahallat al Karamah
Mahallat al Mansur
Mahallat Awaya
Mahallat Azadi
Mahallat Biryadi
Mahallat Bulaq Husayn
Mahallat Imam Qasim
Mahallat Jufur
Mahallat Sari Kuhiyah
Mahallat Sharja'
Mahallat Shatirlu
Mahallat Tis'in
Mahdi Salih
Mahill `Ali
Mahkawr
Mahmud
Mahmud Khatah
Mahuz
Majid Khurshid al Jaban
Majul 'Alij
Malhah Wali
Mam `Ashshah
Mama Rasn
Mamah
Mame Resh
Mamli
Mansiyah
Mansur Agha
Mansuriyah
Mar'i
Maraghah
Maratah
Mard
Marmus al Hawayij
Maryam Bag
Marzikhah
Marzikhah al `Ulya
Mashru' al Hawijah
Matrud Muhammad `Amir
Mazikhah `Ulya
Mir Isfahan al Kubra
Mir Isfahan as Sughra
Miran Surah
Mu'ray'ah
Mu'ribat
Mu'ribat Garhah
Mu'tiq
Muhammad 'Abd Allah Sami
Muhammad 'Ali
Muhammad 'Ali Sirhan
Muhammad Ahmad 'Aziz
Muhammad Ahmad Hamzah
Muhammad al 'Akbub
Muhammad al Hawban
Muhammad an Nabah
Muhammad Hasan
Muhammad Khalaf Husayn
Muhammad Matar Mahmud
Muhammad Talab
Muhammad Yas
Muhammad `Abd Allah Khidr
Muhsin Husayn
Mujamma` Khalid Bin al Walid
Mukhayyam
Mulla 'Abd Allah
Mulla Salih
Munzil Muhammad Idrah
Musa Kuyi
Mushayrifah
Nahiyat al 'Abbasi
Nahiyat ar Riyad
Najm Khurshid al Jaban
Najm `Abd Allah Hammud
Najm `Abd Allah Khidr
Narlawjah Ahmad Rajab
Narlawjah al Kubra
Narlawjah Hajji Jarjis
Nassar Masar
Nawafil
Nayif Ibrahim
Nayif Mahmud Salih
Nibasrah
Niw Baba
Nusin Garhah
Old Baba
Qablan Khara'ib
Qadir 'Ali
Qadir Baghar
Qadir Shirrin
Qadr Zaman
Qafar
Qala Goma
Qala Harbat
Qalatah Suran Bamand
Qaluwar
Qambar
Qansh Tepe
Qarah Bakak
Qarah Darah
Qarah Hanjir
Qarah Hasan
Qarah Jam
Qarah Lu
Qarah Naw
Qarah Salam
Qarah Tabah
Qarah Ways
Qarah Yal
Qarghatu
Qarghatu al Qadimah
Qaryat 'Abd Allah al Basil
Qaryat 'Ali as Sultan
Qaryat 'Ali Sultan
Qaryat 'Arsah
Qaryat 'Azizi
Qaryat Abu al Jays
Qaryat Abu Arkabah
Qaryat Abu Sakhrah
Qaryat ad Daghiyah
Qaryat ad Damakah
Qaryat ad Dawudiyah
Qaryat ad Dubb al Kabir
Qaryat ad Dughaylah
Qaryat ad Durr
Qaryat Adhirban
Qaryat Ahmad ad Danu
Qaryat al 'Akalah
Qaryat al 'Akulah
Qaryat al 'Amar
Qaryat al 'Amarah
Qaryat al 'Aslaniyah
Qaryat al 'Awasharah
Qaryat al 'Aytat
Qaryat al 'Azibiyah
Qaryat al 'Aziziyah
Qaryat al 'Ubaydiyah
Qaryat al A'waj
Qaryat al Aghar
Qaryat al Aminah
Qaryat al Asfar
Qaryat al Bakrah
Qaryat al Fakhar
Qaryat al Farghul
Qaryat al Farhaniyah
Qaryat al Ghaziyah
Qaryat al Hajal
Qaryat al Hamad
Qaryat al Hamdah as Sufla
Qaryat al Hamdaniyah
Qaryat al Haml
Qaryat al Hamraniyah
Qaryat al Hamrawat
Qaryat al Hasaj
Qaryat al Hashimiyah
Qaryat al Hawas
Qaryat al Hawayij
Qaryat al Hayawiyah
Qaryat al Humaydah
Qaryat al Husayniyah
Qaryat al Ja'fariyah
Qaryat al Jamilah
Qaryat al Jasimiyah
Qaryat al Karamat al 'Asriyah
Qaryat al Kazimiyah
Qaryat al Khalidiyah
Qaryat al Khan
Qaryat al Khuzayfi
Qaryat al Kifah
Qaryat al Kubbah
Qaryat al Madmumah
Qaryat al Maftul
Qaryat al Mahdiyah
Qaryat al Mahmudiyah
Qaryat al Mansiyah
Qaryat al Mansuriyah
Qaryat al Manzilah
Qaryat al Maqam
Qaryat al Mazhuriyah
Qaryat al Mistah
Qaryat al Muradiyah
Qaryat al Musaffah al Wusta
Qaryat al Musaffah al `Ulya
Qaryat al Musaffah as Sufla
Qaryat al Mushahiriyah
Qaryat al Mustafiyah
Qaryat al Mutawakkiliyah
Qaryat al Qasimiyah
Qaryat al Qassamiyah
Qaryat al Quds
Qaryat al Qurayshiyah
Qaryat al Wardiyah
Qaryat al Yusufiyah
Qaryat al `Abbasiyah
Qaryat al `Aliyah
Qaryat al `Anawiyat Hulwah al `Ulya
Qaryat al `Arishah al `Ulya
Qaryat al `Asakirah
Qaryat al `Aslaniyah
Qaryat al `Awashir
Qaryat al `Awn
Qaryat al `Aylat
Qaryat al `Uyun
Qaryat Albu Najm
Qaryat Albu Sayf
Qaryat Albu Shihab
Qaryat Albu Sibah
Qaryat Amzayrir
Qaryat an Nahatiyah
Qaryat an Nakar
Qaryat an Namlah
Qaryat an Nasr al Ula
Qaryat an Nasr ath Thaniyah
Qaryat an Nawar
Qaryat ar Raml
Qaryat ar Rashsh al `Ulya
Qaryat ar Rashsh as Sufla
Qaryat ar Rasuliyah
Qaryat ar Rawabin
Qaryat ar Rummanah
Qaryat Arbidat al `Asriyah
Qaryat Arhimah
Qaryat as Sa'diyah
Qaryat as Sa'duniyah
Qaryat as Sa'idi
Qaryat as Sa'idi Fandi
Qaryat as Sa'idi Kawkaz
Qaryat as Sabaghiyah
Qaryat as Sabal
Qaryat as Safrah
Qaryat as Sakhul
Qaryat as Salamiyah
Qaryat as Salihiyah
Qaryat as Salmani
Qaryat as Sarudah
Qaryat as Sa`idiyah
Qaryat as Suwaysah
Qaryat ash Shaghirat
Qaryat ash Shah Kaldi
Qaryat ash Shajarah
Qaryat ash Shari'ah
Qaryat ash Shawi
Qaryat ash Shaykh Ahmad
Qaryat ash Shurayfiyah
Qaryat at Tahiriyah
Qaryat at Tarfawi
Qaryat at Tariqah
Qaryat at Tatwa
Qaryat az Zaji
Qaryat az Zakah
Qaryat az Zarariyah
Qaryat az Zuhdiyah
Qaryat Butmah
Qaryat Daqilah
Qaryat Darr Buhayrah
Qaryat Dhuwayb
Qaryat Dukan
Qaryat Gharib
Qaryat Ghariri al 'Arabiyah
Qaryat Ghariri as Sufla
Qaryat Ghaydah
Qaryat Halawah
Qaryat Hamdah
Qaryat Hanaf
Qaryat Hasan al Bakri
Qaryat Hassan ash Sharji
Qaryat Hawd Sab'ah
Qaryat Hawd Sittah
Qaryat Hawd Thalathat 'Ashar
Qaryat Hawd Thamaniyat `Ashar
Qaryat Hawr Nafilah
Qaryat Hinjirah
Qaryat Hisan Nazim Bak
Qaryat Hulwah al Wusta
Qaryat Hulwah al `Ulya
Qaryat Hulwah as Sufla
Qaryat Husayn Na'im
Qaryat Idbis
Qaryat Imam Isma'il
Qaryat Jaffar 'Awn
Qaryat Jar Shilw
Qaryat Judaydah
Qaryat Kan'an
Qaryat Kasun Kan'an
Qaryat Kaysumah
Qaryat Khalaf al Aswad
Qaryat Khatuniyah as Sufla
Qaryat Khirbat Hasan
Qaryat Khirbat `Aziz
Qaryat Lazakah
Qaryat Lisan
Qaryat Mahuz
Qaryat Marba'
Qaryat Maydan
Qaryat Muhammad al Khalifah
Qaryat Mulla Hammad
Qaryat Mulla Nasr
Qaryat Nafilah
Qaryat Nakar
Qaryat Namisah
Qaryat Qamarah
Qaryat Qasabat ar Riyad
Qaryat Qasr al Awwal
Qaryat Qasr ath Thani
Qaryat Qazu'ah
Qaryat Rabid Abu Da'aj
Qaryat Rabzah
Qaryat Rafi`
Qaryat Rubaydiyah
Qaryat Sab` Tulul
Qaryat Sadr an Nahr
Qaryat Saghirah al `Ulya
Qaryat Saghirah Sufla
Qaryat Sahil
Qaryat Saray
Qaryat Saray al Fadl
Qaryat Sarhid al Matar
Qaryat Sawraji
Qaryat Sayyid Habash
Qaryat Sayyid Hamid
Qaryat Sayyid Khalaf
Qaryat Sayyid Khalaf Husayn
Qaryat Sha'ibat
Qaryat Shalakah
Qaryat Shalikh 'Id
Qaryat Shallalah
Qaryat Shamlan
Qaryat Shawuk
Qaryat Shumayt
Qaryat Siwah
Qaryat Tabah Karrah
Qaryat Tal'ah ad Dahan
Qaryat Tall 'Ali
Qaryat Tall adh Dhahab al 'Ulya
Qaryat Tall adh Dhahab as Sufla
Qaryat Tall al 'Abd
Qaryat Tall al 'Azam
Qaryat Tall al 'Idah
Qaryat Tall al Ajwad
Qaryat Tall al Aswad
Qaryat Tall al Busl
Qaryat Tall al Hawa
Qaryat Tall al Hawl
Qaryat Tall al Lahm
Qaryat Tall al Ward
Qaryat Tall an Nawar
Qaryat Tamur
Qaryat Tar al Baghal
Qaryat Tar al Hamr
Qaryat Thuwaym Sablan
Qaryat Tulayl
Qaryat Tulul Dhiyab
Qaryat Tuwayli'ah
Qaryat Tuwayli`ah
Qaryat Tuwayli`ah al `Ulya
Qaryat Umm ad Dunya
Qaryat Zanji
Qaryat `Abbush
Qaryat `Alawiyah al Jadidah
Qaryat `Arif an Nayif
Qaryat `Ilushah
Qati' al Hayy ash Sharqi
Qayah Bashi
Qazal Qayah
Qazan Bulagh
Qizil Yar
Quj
Quli Bak
Qush Tepe
Qushqayah
Qutan al Kubra
Qutan Khalifah
Raml
Rashid Muhammad
Rasm Hawish
Rasm Shatt al Jidr
Rubaydah
Ruzbiyani
Sa'd 'Abd Salih
Sabti 'Aziz
Sabti Hamid
Sabunji
Safar Mani'
Safhal
Saghlidi
Sahab al Mushlih
Salih an Nahar
Salih Farhan
Salih Musa
Salih Runan
Salih Shihab
Salihi
Salim al 'Abd Allah
Salman Hamid
Salman Husayn `Ali
Samiran
Sanur
Saqizli
Saras as Suways
Sarawk
Sarbir
Sarhid Khalaf
Sari Cham
Sari Cham as Sughra
Sarkaran
Sartay
Sartu
Sary Tapa
Sayy Kani
Sayyid 'Ali
Sayyid 'Ali Mustafa
Sayyid Hamid
Sayyid Haydar
Sayyid Husayn Nasr Allah
Sayyid Jum'ah
Sayyid Muhammad
Sayyid Najm
Sayyid Sharji
Sayyidi Mahdi
Sayyidiyah
Seritepe
Shabat al Hasan
Shahal
Shalikh
Shallal al 'Abd al 'Aziz
Shamsiyah
Shanshin
Sharafiyah
Sharghah al `Ali
Shatt al Jidr
Shawkir
Shawraw
Shaykh Fisqah
Shaykh Jikri
Shaykh Muhammad Nuri
Shaykhani
Sheikh Mazhar
Shihab 'Abd Allah Ahmad
Shinaghah
Shiranjah Bulagh
Shubaykah
Shuf Allah
Shur Awah
Shurawah
Shurijah
Shurjah
Shuwanah
Si Qawjan
Sidan
Sidan al Wusta
Sidan al `Ulya
Sijn
Sirhan Husayn Habib
Siyah Mansur
Siyy Biran
Subayh
Sudayrah
Sulayman Bakhshayan
Sulayman Bakhshayan al Qadimah
Sumaqah
Sur
Sura Di
Surah Dayy
Surah Dayy al Kubra
Surbat Shakh
Sutiyah
Sutiyah al 'Ulya
Tabah Kird al `Ulya
Tabah Kird as Sufla
Tabah Lu
Tak Tak
Talal Matar
Talawaqut
Tall 'Aziz
Tall al Aghar
Tall al Ghazal
Tall al Jawl
Tall al Warad
Tall al `Aziz
Tall Hammah Rashsh
Tall Jalaw
Tall Khan al Abtash
Tall Maghar
Tall Rab'ah
Tall Tuwaym
Tapah Bush
Tappah Uiagh
Taq Taq
Tarakah
Tarjil
Tarkalan
Tawfiq Agha
Tawilah
Tawmar
Tawpzawah
Taymah Bawah
Tazah Khurmatu
Tel Hamah
Topzawab
Tubkhanah
Tukhama Khulu
Tukhma Khulu al Kubra
Tulki
Turagh
Turkah
Turkuman Bagh
Tuwayli'ah
Tuwaym Garhah
Tuwayriyah
Umaragada
Wahid Adhar
Wahid Huzayran
Wahiyad
Wali Pasha
Wardak
Wasmi Shalgham
Wastaniyah
Waydar
Yahyawa
Yahyawah
Yakhtah Khan
Yangi Damlar
Yarimajah
Yarimjah
Yarwali
Yasin Muhammad Khidr
Yasin Taha
Yatgijah
Yayichi
Yunus 'Abd Allah
Yunus Habib
Yunus Hamadi
Yunus Hasan
Yurghun al 'Ulya
Yurghun al `Ulya
Yurghun as Sufla
Zaklaw
Zankanah
Zanqar
Zardak
Zawi Rashid
Zaybat
Zaydan al Harbi
Zaydan Khalaf Ahmad
Zindanah
`Abd Allah Fati
`Adan
`Ali ar Rawdan
`Ali Ghayr
`Arab Dawud Salman
`Arab Kawpi
`Arab Sayyid `Abd al Muttalib
`Atirah
`Atiyah Muhammad Khalil
`Atiyah Shihab
`Atiyah `Abd
`Awwad as Sahi
`Ubayd ad Dayri
`Urfah
`Uthman Lakah

The geolocation data is powered by GeoDataSource Titanium Database.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets