Kiribati Hồ sơ

country flag Tên Kiribati
Thủ Đô Tarawa
ISO3166-1 (Alpha-2) KI
ISO3166-1 (Alpha-3) KIR
ISO3166-1 (Numeric) 296

Mã IDD 686 TLD ki
Toàn Bộ Khu Vực 811 km2 Dân Số 115,372
Quốc gia Demonym I-Kiribati Ký hiệu tiền tệ $
Mã tiền tệ AUD Tên tiền tệ Australian Dollar
Mật ngữ EN Tên ngôn ngữ English

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Kiribati

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map