List of Cities in Kapisa

Kapisa

'Abdul Khel
'Alayn
'Ali Khel
'Arab Khel
'Ashor Khel
'Ayar Khel
'Ibad Khel
'Isa Khel
'Izat Khel
'Omar Khel
Abe Khel
Adin Khel
Adinah Khel
Adizai
Afghanyah
Aftabachi
Ahangaran
Aka Khel
Alados Khel
Alah Say
Alekozai
Almas Khel
Anar Butah
Anar Joy
Angoruk
Anjiran
Anwar Khan Khel
Aramghay
Arazi
Arbab Khel
Aroki
Ashor Khel
Asyah Khel
Awlah-Sat
Azad Khan Khel
Baba Khel
Babah Sat
Babar Khwajah
Babay Khel
Badah Mali
Bahadur Khel
Bajawri
Bala Deh
Baloch Khel
Bashah Khel
Baybakah Sang
Bazari-Badakhshi
Bokkham
Bowlaghayn
Bulaghayni
Butah Zar
Chaha
Chahar Maweh
Chaharmaghz Darah
Chaharsufah
Chahi Khel
Chakhchi
Chap Darah
Chashmah-ye Allah Dad
Chashmah-ye Roshan
Chashtboy
Chinah
Chine Ghundey
Churah Khel
Dado Khel
Dah Minji
Dalashi
Dandah Wech
Dar Wali
Darah-ye Kalan
Darahta
Daram Daram
Dawud Khel
Deh-e Baba 'Ali
Deh-e Babi
Deh-e Bulbul
Deh-e Ghowchak
Deh-e Kham-Zargar
Deh-e Mutriban
Deh-e Now
Deh-e Qazi
Deh-e Risan
Dilak
Dingak
Diza
Doghabad
Dopah
Doran
Dorosti
Dowlat Khan Khel
Dowlat Khel
Dowlat Zawar
Dozbay Khel
Dumkah Zawar
Durnamah
Duzd Darah
Dzangali
Eskinyah
Faqir Khan Khel
Fayrozah'i
Gada Khel
Gado Chinah
Galwanan
Garay
Gaz-e Sofla
Ghachahlan
Ghafar Khel
Ghani Khel
Ghayn-e Bala
Ghayn-e Pa'in
Ghayrat Khel
Ghazi Khan Khel
Ghazibi Khel
Ghiyas Khel
Ghulam Khel
Giawah-ye Pa'in
Gobingar
Gorahu
Gorwandiyan
Gowhar Khan Khel
Gwan
Haidar Khel
Haji Khel
Hamahnag
Hamayun
Hamzah Khel
Hasan Khan Khel
Haybat Khel
Hayran
Hazarahha
Hisar
Husain Khan Khel
Ibrahim Khel
Ingiyan
Ishnawah
Jalo Khel
Jamalaghah
Jamayn
Jamchi
Janah Gul
Janakah-Sat
Jangal Bagh
Jolan
Jolayan
Jolayn
Joybar
Juma Khel
Jundarah
Kafar Now
Kaka Khel
Kakar
Kalachah
Kalahtari
Kalan-Sat
Kalawut
Kalutah
Kam Shinkay
Kamangaran
Kamosh
Kandi
Kandi Bar
Kandi Khel
Kandi Yakah
Kanko
Karaji
Karam Khel
Karezak
Karezay
Karezunah
Karim Khel
Kastar Khel
Kataylam
Kayar
Kayle
Kayli
Kham
Khamruba
Khan Dodah
Khanan Khel
Khandodah
Khirok
Khiyal Kasah
Khoshah
Khozirtan
Khwajah Ahmad
Khwajah-Ghar
Kishiktan
Kohi
Kohistan
Korah
Koras
Koratas
Kordak
Kotali
Kuhnah Deh
Kuhnah Qal'ah
Kulala
Kundah
Kundali
Kundi
Laghmanay
Lakah Khel
Lambar
Lamyah
Landa Khel
Lich
Liglamah
Loka Khel
Londay
Lowrowan
Loy Juma'at
Loy Naw
Loy Shinkay
Makhdod Khel
Malah Khel
Malang Khel
Malik Khel
Malikar
Mangal
Mano Khel
Margar
Martan
Matan
Mazullah Khel
Mianah Qal'ah
Mir Khan Khel
Mir Khel
Mir Khwajah Khel
Mir Yali Khel
Mira Khel
Miran Khel
Mobi Khel
Moghul Khel
Muhammad-'Omar Khel
Muhammad-Khan Khel
Muhsin Khel
Muhsin Khel-e 'Ulya
Mulla Azad Khel
Mulla Faqir Khel
Mulla Khalil
Mulla Khel
Muqam Khel
Muqim Khel
Murad Khwajah
Muri
Mutah Wali
Mya Khel
Nachah Lam
Naguman
Nakhsi Chah
Nalkhah
Namazjay
Nasir Khan Khel
Naysar
Nihalan
Nijrab
Nisari
Niyaz Khel
Nizam Khel
Now Joy
Nowabad
Nowroz Khel
Nurma Chinah
Owarah
Pachkham
Pajan
Pakah Chinah
Pana Khel
Panduras
Paryat
Par`ush
Pashah'i
Pashakari
Payil
Payindah Khel
Paymazar
Pufdam
Pushtah
Qal'ah
Qal'ah-ye 'Ata Khan
Qal'ah-ye Dasht
Qal'ah-ye Ghani
Qal'ah-ye Khanjar
Qal'ah-ye Khwajah
Qal'ah-ye Mashrab
Qal'ah-ye Nashar
Qal'ah-ye Now
Qal'ah-ye Safed
Qal'ah-ye Salih
Qal'ah-ye Sar-e Ab
Qal'ah-ye Sarkari
Qal'ah-ye Sayyid Khan
Qal'ah-ye Sher
Qal'eh-ye Now
Qalachah
Qalaghich
Qalandar Khel
Qarsidi
Qaryah
Qazi Khel
Qazian
Qol-e Jamal
Qubad Khel
Quchqar
Rabat
Rahman Khel
Reg-e Rowan
Reza Kuhestan
Sabarjal
Sabat
Sadiqan
Sala Khel
Sangbora
Sanjan
Sanjar Khel
Sara'i
Sarband
Sarikdar
Sarwar Khan Kelay
Sataraj
Say
Seh Padar
Sekini
Shah Fakhruddin-Wali
Shahbaz Khel
Shahmadad Khel
Shahzadah Khel
Sharak Khel
Sharif Khel
Sharo Khel
Shatahgadar
Shatoray
Shatut
Shaykhan
Sheh Kot
Shelwatay
Sher Khan Khel
Sher Khel
Sherak Pirak
Sherwan-e Pa'in
Sherwani-ye Bala
Shinaka Khel
Shirin Khel
Showani
Showaq
Sidqabad
Sinzai
Sorghal
Sufian
Sulotan
Sultan Khel
Surghay
Surkh
Tagab
Taj Muhammad-Khel
Tajik
Tajikan
Talshayda
Tangi Khel
Tapah-ye Malikan
Tarang Sarah
Tarwari
Tatah Khel
Tatar Khel
Tibah
Tibazar
Toghak
Tola
Tor Khel
Towachian
Tuman Khel
Turbat-e Khwajah-Sahib
Wali Beg
Wali Khan Khel
Wali Khel
Warnah Gundah
Wayar
Wishar
Wulgi
Wuluswali Rayzah Kohistan
Yasin Khel
Zabi Khel
Zakariya Khel
Zargaran
Zarsho
Zindah Ghayn
Zubayd Khel
Zulm Khel
Zuqumi
'Abdul Khel
'Alayn
'Ali Khel
'Arab Khel
'Ashor Khel
'Ayar Khel
'Ibad Khel
'Isa Khel
'Izat Khel
'Omar Khel
Abe Khel
Adin Khel
Adinah Khel
Adizai
Afghanyah
Aftabachi
Ahangaran
Aka Khel
Alados Khel
Alah Say
Alekozai
Almas Khel
Anar Butah
Anar Joy
Angoruk
Anjiran
Anwar Khan Khel
Aramghay
Arazi
Arbab Khel
Aroki
Ashor Khel
Asyah Khel
Awlah-Sat
Azad Khan Khel
Baba Khel
Babah Sat
Babar Khwajah
Babay Khel
Badah Mali
Bahadur Khel
Bajawri
Bala Deh
Baloch Khel
Bashah Khel
Baybakah Sang
Bazari-Badakhshi
Bokkham
Bowlaghayn
Bulaghayni
Butah Zar
Chaha
Chahar Maweh
Chaharmaghz Darah
Chaharsufah
Chahi Khel
Chakhchi
Chap Darah
Chashmah-ye Allah Dad
Chashmah-ye Roshan
Chashtboy
Chinah
Chine Ghundey
Churah Khel
Dado Khel
Dah Minji
Dalashi
Dandah Wech
Dar Wali
Darah-ye Kalan
Darahta
Daram Daram
Dawud Khel
Deh-e Baba 'Ali
Deh-e Babi
Deh-e Bulbul
Deh-e Ghowchak
Deh-e Kham-Zargar
Deh-e Mutriban
Deh-e Now
Deh-e Qazi
Deh-e Risan
Dilak
Dingak
Diza
Doghabad
Dopah
Doran
Dorosti
Dowlat Khan Khel
Dowlat Khel
Dowlat Zawar
Dozbay Khel
Dumkah Zawar
Durnamah
Duzd Darah
Dzangali
Eskinyah
Faqir Khan Khel
Fayrozah'i
Gada Khel
Gado Chinah
Galwanan
Garay
Gaz-e Sofla
Ghachahlan
Ghafar Khel
Ghani Khel
Ghayn-e Bala
Ghayn-e Pa'in
Ghayrat Khel
Ghazi Khan Khel
Ghazibi Khel
Ghiyas Khel
Ghulam Khel
Giawah-ye Pa'in
Gobingar
Gorahu
Gorwandiyan
Gowhar Khan Khel
Gwan
Haidar Khel
Haji Khel
Hamahnag
Hamayun
Hamzah Khel
Hasan Khan Khel
Haybat Khel
Hayran
Hazarahha
Hisar
Husain Khan Khel
Ibrahim Khel
Ingiyan
Ishnawah
Jalo Khel
Jamalaghah
Jamayn
Jamchi
Janah Gul
Janakah-Sat
Jangal Bagh
Jolan
Jolayan
Jolayn
Joybar
Juma Khel
Jundarah
Kafar Now
Kaka Khel
Kakar
Kalachah
Kalahtari
Kalan-Sat
Kalawut
Kalutah
Kam Shinkay
Kamangaran
Kamosh
Kandi
Kandi Bar
Kandi Khel
Kandi Yakah
Kanko
Karaji
Karam Khel
Karezak
Karezay
Karezunah
Karim Khel
Kastar Khel
Kataylam
Kayar
Kayle
Kayli
Kham
Khamruba
Khan Dodah
Khanan Khel
Khandodah
Khirok
Khiyal Kasah
Khoshah
Khozirtan
Khwajah Ahmad
Khwajah-Ghar
Kishiktan
Kohi
Kohistan
Korah
Koras
Koratas
Kordak
Kotali
Kuhnah Deh
Kuhnah Qal'ah
Kulala
Kundah
Kundali
Kundi
Laghmanay
Lakah Khel
Lambar
Lamyah
Landa Khel
Lich
Liglamah
Loka Khel
Londay
Lowrowan
Loy Juma'at
Loy Naw
Loy Shinkay
Makhdod Khel
Malah Khel
Malang Khel
Malik Khel
Malikar
Mangal
Mano Khel
Margar
Martan
Matan
Mazullah Khel
Mianah Qal'ah
Mir Khan Khel
Mir Khel
Mir Khwajah Khel
Mir Yali Khel
Mira Khel
Miran Khel
Mobi Khel
Moghul Khel
Muhammad-'Omar Khel
Muhammad-Khan Khel
Muhsin Khel
Muhsin Khel-e 'Ulya
Mulla Azad Khel
Mulla Faqir Khel
Mulla Khalil
Mulla Khel
Muqam Khel
Muqim Khel
Murad Khwajah
Muri
Mutah Wali
Mya Khel
Nachah Lam
Naguman
Nakhsi Chah
Nalkhah
Namazjay
Nasir Khan Khel
Naysar
Nihalan
Nijrab
Nisari
Niyaz Khel
Nizam Khel
Now Joy
Nowabad
Nowroz Khel
Nurma Chinah
Owarah
Pachkham
Pajan
Pakah Chinah
Pana Khel
Panduras
Paryat
Par`ush
Pashah'i
Pashakari
Payil
Payindah Khel
Paymazar
Pufdam
Pushtah
Qal'ah
Qal'ah-ye 'Ata Khan
Qal'ah-ye Dasht
Qal'ah-ye Ghani
Qal'ah-ye Khanjar
Qal'ah-ye Khwajah
Qal'ah-ye Mashrab
Qal'ah-ye Nashar
Qal'ah-ye Now
Qal'ah-ye Safed
Qal'ah-ye Salih
Qal'ah-ye Sar-e Ab
Qal'ah-ye Sarkari
Qal'ah-ye Sayyid Khan
Qal'ah-ye Sher
Qal'eh-ye Now
Qalachah
Qalaghich
Qalandar Khel
Qarsidi
Qaryah
Qazi Khel
Qazian
Qol-e Jamal
Qubad Khel
Quchqar
Rabat
Rahman Khel
Reg-e Rowan
Reza Kuhestan
Sabarjal
Sabat
Sadiqan
Sala Khel
Sangbora
Sanjan
Sanjar Khel
Sara'i
Sarband
Sarikdar
Sarwar Khan Kelay
Sataraj
Say
Seh Padar
Sekini
Shah Fakhruddin-Wali
Shahbaz Khel
Shahmadad Khel
Shahzadah Khel
Sharak Khel
Sharif Khel
Sharo Khel
Shatahgadar
Shatoray
Shatut
Shaykhan
Sheh Kot
Shelwatay
Sher Khan Khel
Sher Khel
Sherak Pirak
Sherwan-e Pa'in
Sherwani-ye Bala
Shinaka Khel
Shirin Khel
Showani
Showaq
Sidqabad
Sinzai
Sorghal
Sufian
Sulotan
Sultan Khel
Surghay
Surkh
Tagab
Taj Muhammad-Khel
Tajik
Tajikan
Talshayda
Tangi Khel
Tapah-ye Malikan
Tarang Sarah
Tarwari
Tatah Khel
Tatar Khel
Tibah
Tibazar
Toghak
Tola
Tor Khel
Towachian
Tuman Khel
Turbat-e Khwajah-Sahib
Wali Beg
Wali Khan Khel
Wali Khel
Warnah Gundah
Wayar
Wishar
Wulgi
Wuluswali Rayzah Kohistan
Yasin Khel
Zabi Khel
Zakariya Khel
Zargaran
Zarsho
Zindah Ghayn
Zubayd Khel
Zulm Khel
Zuqumi

The geolocation data is powered by GeoDataSource Titanium Database.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP2Location Programming Contest