Japan Hồ sơ

country flag Tên Japan
Thủ Đô Tokyo
ISO3166-1 (Alpha-2) JP
ISO3166-1 (Alpha-3) JPN
ISO3166-1 (Numeric) 392

Mã IDD 81 TLD jp
Toàn Bộ Khu Vực 377,915 km2 Dân Số 127,185,332
Quốc gia Demonym Japanese Ký hiệu tiền tệ ¥
Mã tiền tệ JPY Tên tiền tệ Japanese Yen
Mật ngữ JA Tên ngôn ngữ Japanese

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Japan

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map