country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): JP ISO3166-1 (Alpha-3): JPN
ISO3166-1 (Numeric): 392 Thủ Đô: Tokyo
Toàn Bộ Khu Vực: 377915 Dân Số: 127185332
Mã IDD: 81 TLD: jp

Danh sách các khu vực trong Japan

IP2Location
IP2Location Free Widgets