Italy Hồ sơ

country flag Tên Italy
Thủ Đô Roma
ISO3166-1 (Alpha-2) IT
ISO3166-1 (Alpha-3) ITA
ISO3166-1 (Numeric) 380

Mã IDD 39 TLD it
Toàn Bộ Khu Vực 301,340 km2 Dân Số 59,290,969
Quốc gia Demonym Italians Ký hiệu tiền tệ
Mã tiền tệ EUR Tên tiền tệ Euro
Mật ngữ IT Tên ngôn ngữ Italian

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Italy

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map