Iran (Islamic Republic of) Hồ sơ

country flag Tên Iran (Islamic Republic of)
Thủ Đô Tehran
ISO3166-1 (Alpha-2) IR
ISO3166-1 (Alpha-3) IRN
ISO3166-1 (Numeric) 364

Mã IDD 98 TLD ir
Toàn Bộ Khu Vực 1,648,195 km2 Dân Số 87,590,873
Quốc gia Demonym Iranians Ký hiệu tiền tệ
Mã tiền tệ IRR Tên tiền tệ Iranian Rial
Mật ngữ FA Tên ngôn ngữ Persian

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Iran (Islamic Republic of)

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP2Location Programming Contest
IP Geolocation API
IP Address Map