Indonesia Hồ sơ

country flag Tên Indonesia
Thủ Đô Jakarta
ISO3166-1 (Alpha-2) ID
ISO3166-1 (Alpha-3) IDN
ISO3166-1 (Numeric) 360

Mã IDD 62 TLD id
Toàn Bộ Khu Vực 1,904,569 km2 Dân Số 266,794,980
Quốc gia Demonym Indonesians Ký hiệu tiền tệ Rp
Mã tiền tệ IDR Tên tiền tệ Indonesian Rupiah
Mật ngữ ID Tên ngôn ngữ Indonesian

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Indonesia

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location Vị trí địa lý IP
IP2Location Free Widgets