Danh sách các quốc gia trong IBSA

IBSA

BR   country flag   Brazil
IN   country flag   India
ZA   country flag   South Africa

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location Vị trí địa lý IP
IP2Location Free Widgets