Danh sách các quốc gia trong IBSA

IBSA

BR   country flag   Brazil
IN   country flag   India
ZA   country flag   South Africa

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map