country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): HK ISO3166-1 (Alpha-3): HKG
ISO3166-1 (Numeric): 344 Thủ Đô: -
Toàn Bộ Khu Vực: 1104 Dân Số: 7428887
Mã IDD: 852 TLD: hk

Danh sách các khu vực trong Hong Kong

IP2Location
IP2Location Free Widgets