Holy See Hồ sơ

country flag Tên Holy See
Thủ Đô Vatican City
ISO3166-1 (Alpha-2) VA
ISO3166-1 (Alpha-3) VAT
ISO3166-1 (Numeric) 336

Mã IDD 39 TLD va
Toàn Bộ Khu Vực 0 km2 Dân Số 801
Quốc gia Demonym Vatican citizens Ký hiệu tiền tệ
Mã tiền tệ EUR Tên tiền tệ Euro
Mật ngữ EN Tên ngôn ngữ Latin

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Holy See

Holy See

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map