Haiti Hồ sơ

country flag Tên Haiti
Thủ Đô Port-au-prince
ISO3166-1 (Alpha-2) HT
ISO3166-1 (Alpha-3) HTI
ISO3166-1 (Numeric) 332

Mã IDD 509 TLD ht
Toàn Bộ Khu Vực 27,750 km2 Dân Số 11,112,945
Quốc gia Demonym Haitians Ký hiệu tiền tệ G
Mã tiền tệ HTG Tên tiền tệ Haitian Gourde
Mật ngữ FR Tên ngôn ngữ French

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Haiti

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location Vị trí địa lý IP
IP2Location Free Widgets