country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): GL ISO3166-1 (Alpha-3): GRL
ISO3166-1 (Numeric): 304 Thủ Đô: Nuuk
Toàn Bộ Khu Vực: 2166086 Dân Số: 56565
Mã IDD: 299 TLD: gl

Danh sách các khu vực trong Greenland

IP2Location
IP2Location Free Widgets