Greece Hồ sơ

country flag Tên Greece
Thủ Đô Athens
ISO3166-1 (Alpha-2) GR
ISO3166-1 (Alpha-3) GRC
ISO3166-1 (Numeric) 300

Mã IDD 30 TLD gr
Toàn Bộ Khu Vực 131,957 km2 Dân Số 11,142,161
Quốc gia Demonym Greeks Ký hiệu tiền tệ
Mã tiền tệ EUR Tên tiền tệ Euro
Mật ngữ EL Tên ngôn ngữ Greek

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Greece

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location Vị trí địa lý IP
IP2Location Free Widgets