Germany Hồ sơ

country flag Tên Germany
Thủ Đô Berlin
ISO3166-1 (Alpha-2) DE
ISO3166-1 (Alpha-3) DEU
ISO3166-1 (Numeric) 276

Mã IDD 49 TLD de
Toàn Bộ Khu Vực 357,022 km2 Dân Số 82,293,457
Quốc gia Demonym Germans Ký hiệu tiền tệ
Mã tiền tệ EUR Tên tiền tệ Euro
Mật ngữ DE Tên ngôn ngữ German

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Germany

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map