Danh sách các quốc gia trong G2

G2

CN   country flag   China
US   country flag   United States of America

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map