France Hồ sơ

country flag Tên France
Thủ Đô Paris
ISO3166-1 (Alpha-2) FR
ISO3166-1 (Alpha-3) FRA
ISO3166-1 (Numeric) 250

Mã IDD 33 TLD fr
Toàn Bộ Khu Vực 643,801 km2 Dân Số 65,233,271
Quốc gia Demonym French Ký hiệu tiền tệ
Mã tiền tệ EUR Tên tiền tệ Euro
Mật ngữ FR Tên ngôn ngữ French

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong France

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map