country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): FR ISO3166-1 (Alpha-3): FRA
ISO3166-1 (Numeric): 250 Thủ Đô: Paris
Toàn Bộ Khu Vực: 643801 Dân Số: 65233271
Mã IDD: 33 TLD: fr

Danh sách các khu vực trong France

IP2Location Vị trí địa lý IP
IP2Location Free Widgets