Finland Hồ sơ

country flag Tên Finland
Thủ Đô Helsinki
ISO3166-1 (Alpha-2) FI
ISO3166-1 (Alpha-3) FIN
ISO3166-1 (Numeric) 246

Mã IDD 358 TLD fi
Toàn Bộ Khu Vực 338,145 km2 Dân Số 5,614,571
Quốc gia Demonym Finns Ký hiệu tiền tệ
Mã tiền tệ EUR Tên tiền tệ Euro
Mật ngữ FI Tên ngôn ngữ Finnish

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Finland

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map