country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): ET ISO3166-1 (Alpha-3): ETH
ISO3166-1 (Numeric): 231 Thủ Đô: Addis Ababa
Toàn Bộ Khu Vực: 1104300 Dân Số: 107534882
Mã IDD: 251 TLD: et

Danh sách các khu vực trong Ethiopia

IP2Location
IP2Location Free Widgets