Egypt Hồ sơ

country flag Tên Egypt
Thủ Đô Cairo
ISO3166-1 (Alpha-2) EG
ISO3166-1 (Alpha-3) EGY
ISO3166-1 (Numeric) 818

Mã IDD 20 TLD eg
Toàn Bộ Khu Vực 1,001,450 km2 Dân Số 109,546,720
Quốc gia Demonym Egyptians Ký hiệu tiền tệ
Mã tiền tệ EGP Tên tiền tệ Egyptian Pound
Mật ngữ AR Tên ngôn ngữ Arabic

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Egypt

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP2Location Programming Contest
IP Geolocation API
IP Address Map