Danh sách các quốc gia trong EFTA

EFTA

IS   country flag   Iceland
LI   country flag   Liechtenstein
NO   country flag   Norway
CH   country flag   Switzerland

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map