Ecuador Hồ sơ

country flag Tên Ecuador
Thủ Đô Quito
ISO3166-1 (Alpha-2) EC
ISO3166-1 (Alpha-3) ECU
ISO3166-1 (Numeric) 218

Mã IDD 593 TLD ec
Toàn Bộ Khu Vực 283,561 km2 Dân Số 18,134,133
Quốc gia Demonym Ecuadorians Ký hiệu tiền tệ $
Mã tiền tệ USD Tên tiền tệ United States Dollar
Mật ngữ ES Tên ngôn ngữ Spanish

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Ecuador

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map