Djibouti Hồ sơ

country flag Tên Djibouti
Thủ Đô Djibouti
ISO3166-1 (Alpha-2) DJ
ISO3166-1 (Alpha-3) DJI
ISO3166-1 (Numeric) 262

Mã IDD 253 TLD dj
Toàn Bộ Khu Vực 23,200 km2 Dân Số 971,408
Quốc gia Demonym Djiboutians Ký hiệu tiền tệ Fdj
Mã tiền tệ DJF Tên tiền tệ Djiboutian Franc
Mật ngữ FR Tên ngôn ngữ French

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Djibouti

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map