Denmark Hồ sơ

country flag Tên Denmark
Thủ Đô Copenhagen
ISO3166-1 (Alpha-2) DK
ISO3166-1 (Alpha-3) DNK
ISO3166-1 (Numeric) 208

Mã IDD 45 TLD dk
Toàn Bộ Khu Vực 43,094 km2 Dân Số 5,754,356
Quốc gia Demonym Danes Ký hiệu tiền tệ kr.
Mã tiền tệ DKK Tên tiền tệ Danish Krone
Mật ngữ DA Tên ngôn ngữ Danish

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Denmark

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map