Costa Rica Hồ sơ

country flag Tên Costa Rica
Thủ Đô San Jose
ISO3166-1 (Alpha-2) CR
ISO3166-1 (Alpha-3) CRI
ISO3166-1 (Numeric) 188

Mã IDD 506 TLD cr
Toàn Bộ Khu Vực 51,100 km2 Dân Số 4,953,199
Quốc gia Demonym Costa Ricans Ký hiệu tiền tệ
Mã tiền tệ CRC Tên tiền tệ Costa Rican Colon
Mật ngữ ES Tên ngôn ngữ Spanish

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Costa Rica

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP2Location Programming Contest
IP Geolocation API
IP Address Map