Congo (Democratic Republic of the) Hồ sơ

country flag Tên Congo (Democratic Republic of the)
Thủ Đô Kinshasa
ISO3166-1 (Alpha-2) CD
ISO3166-1 (Alpha-3) COD
ISO3166-1 (Numeric) 180

Mã IDD 243 TLD cd
Toàn Bộ Khu Vực 2,344,858 km2 Dân Số 84,004,989
Quốc gia Demonym Congolese Ký hiệu tiền tệ FCFA
Mã tiền tệ CDF Tên tiền tệ Congolese Franc
Mật ngữ EN Tên ngôn ngữ

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Congo (Democratic Republic of the)

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map