Comoros Hồ sơ

country flag Tên Comoros
Thủ Đô Moroni
ISO3166-1 (Alpha-2) KM
ISO3166-1 (Alpha-3) COM
ISO3166-1 (Numeric) 174

Mã IDD 269 TLD km
Toàn Bộ Khu Vực 2,235 km2 Dân Số 832,347
Quốc gia Demonym Comorans Ký hiệu tiền tệ CF
Mã tiền tệ KMF Tên tiền tệ Comoro Franc
Mật ngữ AR Tên ngôn ngữ Arabic

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Comoros

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map