Danh sách các quốc gia trong CIS

CIS

AM   country flag   Armenia
AZ   country flag   Azerbaijan
BY   country flag   Belarus
KZ   country flag   Kazakhstan
KG   country flag   Kyrgyzstan
MD   country flag   Moldova (Republic of)
RU   country flag   Russian Federation
TJ   country flag   Tajikistan
UZ   country flag   Uzbekistan

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map