Chile Hồ sơ

country flag Tên Chile
Thủ Đô Santiago
ISO3166-1 (Alpha-2) CL
ISO3166-1 (Alpha-3) CHL
ISO3166-1 (Numeric) 152

Mã IDD 56 TLD cl
Toàn Bộ Khu Vực 756,102 km2 Dân Số 18,549,457
Quốc gia Demonym Chileans Ký hiệu tiền tệ $
Mã tiền tệ CLP Tên tiền tệ Chilean Peso
Mật ngữ ES Tên ngôn ngữ Spanish

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Chile

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map