country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): CA ISO3166-1 (Alpha-3): CAN
ISO3166-1 (Numeric): 124 Thủ Đô: Ottawa
Toàn Bộ Khu Vực: 9984670 Dân Số: 36953765
Mã IDD: 1 TLD: ca

Danh sách các khu vực trong Canada

IP2Location
IP2Location Free Widgets