Canada Hồ sơ

country flag Tên Canada
Thủ Đô Ottawa
ISO3166-1 (Alpha-2) CA
ISO3166-1 (Alpha-3) CAN
ISO3166-1 (Numeric) 124

Mã IDD 1 TLD ca
Toàn Bộ Khu Vực 9,984,670 km2 Dân Số 36,953,765
Quốc gia Demonym Canadians Ký hiệu tiền tệ $
Mã tiền tệ CAD Tên tiền tệ Canadian Dollar
Mật ngữ FR Tên ngôn ngữ French

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Canada

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map