Burundi Hồ sơ

country flag Tên Burundi
Thủ Đô Bujumbura
ISO3166-1 (Alpha-2) BI
ISO3166-1 (Alpha-3) BDI
ISO3166-1 (Numeric) 108

Mã IDD 257 TLD bi
Toàn Bộ Khu Vực 27,830 km2 Dân Số 13,162,952
Quốc gia Demonym Burundians Ký hiệu tiền tệ FBu
Mã tiền tệ BIF Tên tiền tệ Burundian Franc
Mật ngữ FR Tên ngôn ngữ French

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Burundi

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map