Brunei Darussalam Hồ sơ

country flag Tên Brunei Darussalam
Thủ Đô Bandar Seri Begawan
ISO3166-1 (Alpha-2) BN
ISO3166-1 (Alpha-3) BRN
ISO3166-1 (Numeric) 96

Mã IDD 673 TLD bn
Toàn Bộ Khu Vực 5,765 km2 Dân Số 434,076
Quốc gia Demonym Bruneians Ký hiệu tiền tệ $
Mã tiền tệ SGD Tên tiền tệ Brunei Dollar
Mật ngữ MS Tên ngôn ngữ Malay

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Brunei Darussalam

Brunei Darussalam

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map