Danh sách các thành phố ở Brunei-Muara

Brunei-Muara

Bandar Seri Begawan
Batong
Istana Darul Hana
Jerudong
Junjongan
Kampong Abang
Kampong Ampar
Kampong Baharu
Kampong Bandong
Kampong Bangana
Kampong Bantun
Kampong Baru Baru
Kampong Batu Empat
Kampong Batu Lapan
Kampong Bawong
Kampong Bebatek
Kampong Belaban
Kampong Belayong
Kampong Berakas
Kampong Berbunot
Kampong Beribi
Kampong Biang
Kampong Bibit
Kampong Bintauran
Kampong Birau
Kampong Buang Bulan
Kampong Buang Tawar
Kampong Buangsakar
Kampong Bukit Kota
Kampong Bukit Tambai
Kampong Bukok
Kampong Burong Pingai Berakas
Kampong Delima
Kampong Empat Setengah
Kampong Gadong
Kampong Ikas
Kampong Imang
Kampong Jangsak
Kampong Kalamasi
Kampong Kandang
Kampong Kayu Kapur
Kampong Kebia
Kampong Kebun
Kampong Kelalang
Kampong Kenua
Kampong Kiajong
Kampong Kobong
Kampong Kota Batu
Kampong Labut
Kampong Lambak A
Kampong Lepong
Kampong Limau Manis
Kampong Limpas
Kampong Lopat
Kampong Lubok Tanjong Maya
Kampong Lugu
Kampong Lumapas
Kampong Lupak Luas
Kampong Mata Mata
Kampong Medaras
Kampong Mengawang
Kampong Menunggol
Kampong Mungkom
Kampong Nangka
Kampong Paganan
Kampong Pak
Kampong Panchuran
Kampong Pangkalan Mau
Kampong Panjang
Kampong Pantau Marai
Kampong Paring
Kampong Parit Biang
Kampong Pasang
Kampong Patong
Kampong Pegalayan
Kampong Pelambayan
Kampong Pelumpong
Kampong Penapar
Kampong Peninjau
Kampong Pepara
Kampong Pepatan
Kampong Peradayan
Kampong Potong
Kampong Pudak
Kampong Pugat
Kampong Pulau Muda
Kampong Putat
Kampong Ranggu
Kampong Rendangan
Kampong Rimba
Kampong Riong
Kampong Sabun
Kampong Salapit
Kampong Selangan
Kampong Selayun
Kampong Semabat
Kampong Sengkurong
Kampong Serdang
Kampong Serusup
Kampong Sibakit

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map