Brazil Hồ sơ

country flag Tên Brazil
Thủ Đô Brasilia
ISO3166-1 (Alpha-2) BR
ISO3166-1 (Alpha-3) BRA
ISO3166-1 (Numeric) 76

Mã IDD 55 TLD br
Toàn Bộ Khu Vực 8,514,877 km2 Dân Số 210,867,954
Quốc gia Demonym Brazilians Ký hiệu tiền tệ Cz$
Mã tiền tệ BRL Tên tiền tệ Brazilian Real
Mật ngữ PT Tên ngôn ngữ Portuguese

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Brazil

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map