Botswana Hồ sơ

country flag Tên Botswana
Thủ Đô Gaborone
ISO3166-1 (Alpha-2) BW
ISO3166-1 (Alpha-3) BWA
ISO3166-1 (Numeric) 72

Mã IDD 267 TLD bw
Toàn Bộ Khu Vực 581,730 km2 Dân Số 2,333,201
Quốc gia Demonym Motswana Ký hiệu tiền tệ P
Mã tiền tệ BWP Tên tiền tệ Botswana Pula
Mật ngữ EN Tên ngôn ngữ English

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Botswana

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map