Bermuda Hồ sơ

country flag Tên Bermuda
Thủ Đô Hamilton
ISO3166-1 (Alpha-2) BM
ISO3166-1 (Alpha-3) BMU
ISO3166-1 (Numeric) 60

Mã IDD 1441 TLD bm
Toàn Bộ Khu Vực 54 km2 Dân Số 61,070
Quốc gia Demonym Bermudians Ký hiệu tiền tệ $
Mã tiền tệ BMD Tên tiền tệ Bermudian Dollar
Mật ngữ EN Tên ngôn ngữ English

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Bermuda

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP2Location Programming Contest
IP Geolocation API
IP Address Map