Belgium Hồ sơ

country flag Tên Belgium
Thủ Đô Brussels
ISO3166-1 (Alpha-2) BE
ISO3166-1 (Alpha-3) BEL
ISO3166-1 (Numeric) 56

Mã IDD 32 TLD be
Toàn Bộ Khu Vực 30,528 km2 Dân Số 11,498,519
Quốc gia Demonym Belgians Ký hiệu tiền tệ
Mã tiền tệ EUR Tên tiền tệ Euro
Mật ngữ NL Tên ngôn ngữ Dutch

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Belgium

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map