Bangladesh Hồ sơ

country flag Tên Bangladesh
Thủ Đô Dhaka
ISO3166-1 (Alpha-2) BD
ISO3166-1 (Alpha-3) BGD
ISO3166-1 (Numeric) 50

Mã IDD 880 TLD bd
Toàn Bộ Khu Vực 143,998 km2 Dân Số 166,368,149
Quốc gia Demonym Bangladeshis Ký hiệu tiền tệ
Mã tiền tệ BDT Tên tiền tệ Bangladeshi Taka
Mật ngữ BN Tên ngôn ngữ Bangla

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Bangladesh

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map