country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): BH ISO3166-1 (Alpha-3): BHR
ISO3166-1 (Numeric): 48 Thủ Đô: Manama
Toàn Bộ Khu Vực: 760 Dân Số: 1566993
Mã IDD: 973 TLD: bh

Danh sách các khu vực trong Bahrain

IP2Location
IP2Location Free Widgets