Austria Hồ sơ

country flag Tên Austria
Thủ Đô Vienna
ISO3166-1 (Alpha-2) AT
ISO3166-1 (Alpha-3) AUT
ISO3166-1 (Numeric) 40

Mã IDD 43 TLD at
Toàn Bộ Khu Vực 83,871 km2 Dân Số 8,940,860
Quốc gia Demonym Austrians Ký hiệu tiền tệ
Mã tiền tệ EUR Tên tiền tệ Euro
Mật ngữ DE Tên ngôn ngữ German

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Austria

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP2Location Programming Contest
IP Geolocation API
IP Address Map