Australia Hồ sơ

country flag Tên Australia
Thủ Đô Canberra
ISO3166-1 (Alpha-2) AU
ISO3166-1 (Alpha-3) AUS
ISO3166-1 (Numeric) 36

Mã IDD 61 TLD au
Toàn Bộ Khu Vực 7,741,220 km2 Dân Số 26,461,166
Quốc gia Demonym Australians Ký hiệu tiền tệ $
Mã tiền tệ AUD Tên tiền tệ Australian Dollar
Mật ngữ EN Tên ngôn ngữ English

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Australia

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP2Location Programming Contest
IP Geolocation API
IP Address Map