country flag
ISO3166-1 (Alpha-2): AM ISO3166-1 (Alpha-3): ARM
ISO3166-1 (Numeric): 51 Thủ Đô: Yerevan
Toàn Bộ Khu Vực: 29743 Dân Số: 2934152
Mã IDD: 374 TLD: am

Danh sách các khu vực trong Armenia

IP2Location
IP2Location Free Widgets