Argentina Hồ sơ

country flag Tên Argentina
Thủ Đô Buenos Aires
ISO3166-1 (Alpha-2) AR
ISO3166-1 (Alpha-3) ARG
ISO3166-1 (Numeric) 32

Mã IDD 54 TLD ar
Toàn Bộ Khu Vực 2,780,400 km2 Dân Số 46,621,847
Quốc gia Demonym Argentines Ký hiệu tiền tệ $
Mã tiền tệ ARS Tên tiền tệ Argentine Peso
Mật ngữ ES Tên ngôn ngữ Spanish

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Argentina

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map