Aland Islands Hồ sơ

country flag Tên Aland Islands
Thủ Đô Mariehamn
ISO3166-1 (Alpha-2) AX
ISO3166-1 (Alpha-3) ALA
ISO3166-1 (Numeric) 248

Mã IDD 358 TLD ax
Toàn Bộ Khu Vực 1,552 km2 Dân Số 29,013
Quốc gia Demonym Aland Islanders Ký hiệu tiền tệ
Mã tiền tệ EUR Tên tiền tệ Euro
Mật ngữ SV Tên ngôn ngữ Swedish

Thông tin được cung cấp bởi IP2Location Country Information.

Danh sách các khu vực trong Aland Islands

Dữ liệu vị trí địa lý được cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu GeoDataSource Titanium.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map