Al Hasakah 'deki şehirler listesi

Al Hasakah

Abu al Fayyad
Abu al Hayaya
Abu Amir
Abu Bakr
Abu Bardi
Abu Fas
Abu Fasil
Abu Gharbah
Abu Hadid
Abu Hajar
Abu Hajar Jaziri
Abu Hajar Shamiyah
Abu Hajarah
Abu Hayyah
Abu Hujayrah
Abu Huwayshah
Abu Jalal
Abu Jaradah
Abu Kaba Shab
Abu Kabarah
Abu Kabirah
Abu Kabrah
Abu Kalah
Abu Khashab
Abu Khuwaytah
Abu Manasib Fawqani
Abu Qasayib
Abu Qir
Abu Rasayn
Abu Saddah
Abu Sakhrah Janubi
Abu Sakhrah Shamali
Abu Sarah
Abu Shakhat
Abu Shawk
Abu Shawkah
Abu Tinah
Abu Wishash
Abu `Amshah
Abu `Azalah
Abu `Ujaylah
Ad Dabawiyah
Ad Daba`
Ad Dabhah
Ad Dahma'
Ad Darbasiyah
Ad Dashishah
Ad Dawshah
Ad Dawudiyah
Ad Dayr al Qadim
Ad Duraysiyah
Ad Duwaym
Adam
Ahmad al Hulw
Ahmad al Muhammad
Ahmad Salam
Akhir Zaman
Akhla
Akhu Dalshah
Aksiyah
Al Ahmadiyah
Al Ajrash
Al Amayir
Al Amsariyah
Al Awasi
Al Badi`
Al Badi` ash Sharqi
Al Balash
Al Bandashi
Al Barak
Al Bashiyah
Al Basnah
Al Batra'
Al Bawwab
Al Bayd
Al Baydariyah
Al Baytirah
Al Budayri
Al Busayriyah
Al Bustan
Al Butah
Al Buthah
Al Buwaydah
Al Buwayr
Al Fadghamiyah
Al Fakka
Al Fakkah
Al Faq`ah
Al Faras
Al Faydah
Al Fillat
Al Firdaws
Al Fustat
Al Fuwaydir
Al Ghafiqiyah
Al Ghassaniyah
Al Ghazl
Al Ghurayriyah
Al Ghurrah
Al Hafayir
Al Hakimiyah
Al Hamah
Al Hamidiyah
Al Hammam
Al Hamra
Al Hamra ash Sharqiyah
Al Hamra'
Al Hamrah
Al Hannawiyah
Al Hanu
Al Haramah
Al Harib
Al Harmalah
Al Hasakah
Al Hassaniyah
Al Hasw
Al Haswah Fawqani
Al Haswah Tahtani
Al Hawl
Al Hayzah
Al Hilaliyah
Al Hudaybiyah
Al Hulw
Al Hulwa
Al Hurayshiyah
Al Hurriyah
Al Husayniyah
Al Huwayliyah
Al Huwayrah
Al Jafr
Al Jamiliyah
Al Janna
Al Jawadiyah
Al Jina
Al Jisr
Al Judaydah
Al Junaydiyah
Al Kabsh
Al Kafrah
Al Kallasah
Al Kalsah
Al Kawashir
Al Kayta
Al Kazimiyah
Al Khabrah
Al Khabur
Al Khan
Al Khanu
Al Khufah
Al Khuraytah
Al Khuwaytilah
Al Kufah
Al Kufrah
Al Layliyah
Al Luhabiyah
Al Mabtuh Al Ula
Al Madinah
Al Madinah ar Riyadiyah
Al Mafrudah
Al Mahmudiyah
Al Makman
Al Malikiyah
Al Mal`ab al Baladi
Al Mandub
Al Mani`i
Al Mani`iyah
Al Mansurah
Al Marazij
Al Marfu`ah
Al Marj al Akhdar
Al Marjah
Al Marqab
Al Masakin
Al Mashfa al Watani
Al Mashquq
Al Mashtal
Al Mastur
Al Masturah
Al Mas`udiyah
Al Matall
Al Matar al Baladi
Al Matar ash Shamali
Al Mataris
Al Mat`afiyah
Al Mazar
Al Ma`ishiyah
Al Mubarakah
Al Mudawwar
Al Mufti
Al Mumi
Al Muntahi
Al Muqbilah
Al Murtafa`ah
Al Mushayrifah
Al Mustafawiyah
Al Mustarihah
Al Mutasaltin
Al Mutasarrafiyah
Al Mutawassitah
Al Muwayr
Al Muyayzah
Al Muzayrib
Al Mu`abbadah
Al Qadiriyah
Al Qadisiyah
Al Qahtaniyah
Al Qamishli
Al Qaryah
Al Qasimiyah
Al Qasr
Al Qirsh
Al Qunaytirah
Al Qunwiyah
Al Qursat
Al Qusur
Al Qutbah
Al Ujrush
Al Usayli`
Al Wahliyah
Al Wardiyah
Al Watutiyah
Al Wa`rah
Al Wusta
Al Yanbu`
Al Ya`rubiyah
Al Yusufiyah
Al `Abbasiyah
Al `Adilah
Al `Amiriyah
Al `Ammar
Al `Ara
Al `Arajah al Gharbiyah at Tahtaniyah
Al `Asi
Al `Askari
Al `Atshanah
Al `Awadat
Al `Awrah
Al `Isa
Al `Ulyaniyah
Al `Umayr
Al `Unayzah
Al `Ushaytah
Alu
Amir Dahim
Amri
An Nabi Sadiq
An Nafayil
An Naftiyah
An Namurajiyah
An Nasiriyah
An Nasiriyah ash Sharqiyah
An Nayifah
Anqarah
Ar Rabi`ah
Ar Raha
Ar Rahmaniyah
Ar Rashidiyah
Ar Rawhaniyah
Ar Rawiyah
Ar Rayhaniyah
Ar Rayhaniyah al Gharbiyah
Ar Rayidi
Ar Razazah
Ar Rimiyah
Ar Rughay
Ar Rughayyat
Ar Ruhaybah
Ar Rusafah
Aradah
Arzanah
As Sabakh
As Sabi
As Sab` Jifar
As Sab`i
As Sadah
As Sadidiyah
As Safa
As Safh
As Safih
As Sakhrah
As Salaliyah
As Salibiyah
As Salihiyah
As Salmah
As Salmasah
As Sayhah
As Sayhah al Wusta
As Sayibah
As Sa`diyah
As Sa`idah `Amqun
As Shamdiniyah
As Siha
As Sihah
As Sihhah
As Sihhiyah
As Sihrij
As Sihrij al Gharbi
As Sulaymaniyah
As Sur
As Suwar
As Suwaydah
As Suwaytiyah
As Su`udiyah
Ash Shaddadah
Ash Shamiyah
Ash Shammasiyah Bawi`ah
Ash Shamsiyah
Ash Sharah
Ash Shayb
Ash Shaykh Ahmad
Ash Shaykh Ibrahim
Ash Sha`faniyah
Ash Sha`ri
Ash Shufah al Kabirah
Ash Shuwayhiyah
Asila
Aslu
As`ad ad Dahir
At Ta'if
At Tahiyah
At Tala'i`
At Tali`ah
At Tallayn
At Tamakh
At Taminah
At Tamiriyah
At Taqaddum
At Tash
At Tawilah
At Turaykimiyah
At Turmaniyah
Ath Thaljah
Ath Thawrah
Awkir Fawqani
Awkir Tahtani
Az Zaba'
Az Zahra'
Az Zahran
Az Zahriyah at Tahtaniyah
Az Zarqa'
Az Zaydiyah
Az Zuhur
Az Zunud
A`qulah
Bab al Faraj
Bab al Hadid
Bab al Hawa
Bab al Khayr
Bab ar Rakha
Bab as Salam
Bab Shinyaz
Babasi
Babu
Badi` al `Ilwah
Baghalla
Bakarat al Hilaliyah
Bakmazlu
Bakrwan
Ballan
Ballik
Balliqiyah
Balujah
Balzuzan Fawqani
Bandur
Banukiyah
Barifa
Barku Fawqani
Barku Tahtani
Barrkafri
Barud
Barzan
Barziyat
Bashidiyah
Bashiyah
Bashut
Bassarah
Batirzan
Battanah
Battush
Bawi`ah
Bayazah
Bayazah Fawqani
Baylunah
Bayramiyah
Bayt Hannun
Bayt Hannun Fawqani
Bayt Sayhah
Bazunah
Ba`jah Sharqiyah
Bi'r al Hulw al Wardiyah
Bi'r Bazin
Bi'r Hulw
Bijdalah
Bilala
Bilaliyah
Bilqis Kabirah
Bilqis Saghirah Sharqiyah
Binar `Ali
Binja
Bir Bazan
Bir Khanis
Bir Mulayhan
Bir Nuh
Bir Razah
Birak
Birkil Bawz
Buluki
Burj
Burj Gharbiyah
Burj Sharqiyah
Burkafri
Busaylan
Busays Fawqani
Busays Tahtani
Bushayriyah
Buthah Sharqiyah
Buwaydah
Buwayr
Buwaytikh
Bu`ayjan
Chachan
Chahaf
Chalikah
Chas`a
Chul
Chul Bustan
Chulah
Chulamah Fawqani
Chulamah Tahtani
Chulbarat Tahtani
Chulparat Tayy
Dabbaghiyah
Dabbanah
Dabshiyah
Dab`ah
Daffah
Dahayim
Dakhiliyah
Dakshuriyah
Dalawiyah
Dalik
Dalkhah
Dallawiyah
Dallawiyah Saghirah
Damdam
Damir Qabu
Damlakhiyah Kabirah
Damlakhiyah Saghirah
Daquriyah
Dar al Khattab
Darajah
Dardarah
Dashishah
Dawudiyah
Dawzik
Dayij
Dayr ad Dijlah
Dayr Ayyub
Dayr Yasin
Dayshiyah
Da`dushiyah
Dibat Tall Ahmad
Dibshiyah
Dikiyah
Dintamir Sharqi
Dirwana Agha
Diwar
Diyabah
Diyu
Dudan
Duhayl
Dukri
Dukuk
Dukur
Dumdum
Durayjik
Duraysiyat
Duwaysh
Du`aybilah
Fahd as Sayyid
Fakhkhariyah
Fallah al Jurays
Fallinah
Faqirah
Faq`at Wadi ad Dab`ah
Farhiyah
Farhiyat Harb
Farjiyah Bakarah
Farram
Farrujah
Farsuk Kabir
Farsuk Saghir
Fath Allah
Fatimah
Faydah
Fayij
Fayj
Fayyad
Fayyad al Kaff
Filastin ash Sharqiyah
Finlah
Fuwaydat Shamiyah
Ghaban
Ghadir al 'Abd Allah
Ghadir an Nusus
Ghadrafa
Ghali
Ghanamiyah
Ghannam
Ghardukah
Ghassan
Ghazalah
Ghazalik
Ghazlat
Ghunah
Ghurayri
Ghuzaylan
Ghuzaylan ash Sharqi
Giris
Habb al Hawa
Habb ash Shawk
Habbat Nazzal
Habbat `Afrah
Habis
Hadaj
Haddadiyah
Haddaj
Hafda Kuwayr
Haj Awghlu
Hajalah
Hajarluq
Hajj al Hamad
Hajj Nasir
Hajji Badr
Hajji Baqqari
Hajji Harun
Hajji Matar
Hajjiyah
Halabiyah
Halku
Hallaq
Halush al `Ali
Hamad al Jurud
Hamad Karra
Hamdan
Hamdaniyah
Hamidi
Hamidiyah
Hamis
Hammar Tawil
Hammarah
Hammudah al Hayil
Hamran
Hamu
Hanajiya
Hanan Bab al Khawr
Hanna
Hanna Sharqiyah
Hannawiyah Hadariyah
Haram Hasan
Haram Jammu
Haram Karankah
Haram Rash
Haram Shaddad
Haram Sharu
Haram Shaykhu
Haram `Araba
Haramrash
Hardanah
Hardaniyah
Harir
Harisat ar Radd ash Sharqiyah
Harmalah
Harmalan
Hasan al `Ali
Hasanah
Hasawiyah
Hasawiyah Fawqani
Hasawiyah Tahtani
Hasidah Fawqani
Hasidah Tahtani
Hasnuk
Hasw Ratlah
Haswasu
Hatulu
Hawashiyah
Hawijah
Hawijat al Quwaylah
Hawra`shiyah
Hawsh al Ba'ir
Hawsh al Manajir
Hawzan
Hayakah
Hayfa
Haylanah
Hayy al Jundi al Majhul
Hayy al Karamah
Hayy al Qusur
Hayy as Salam
Hayy as Sumud
Hayy at Tadamun
Hayy at Tayyi'
Hayy az Zuhur
Hayy Jul Jamal
Hayy Tariq Bin Ziyad
Hayy Tishrin
Hayy Yusuf al `Azamah
Hayy `Umar al Mukhtar
Hayyah Saghirah
Hiku
Hilaliyah
Himu
Hirshawiyah
Hittin
Hubarah Kabirah
Hubarah Saghirah
Hudaymah
Hufa
Hulw
Hulwah
Humaydah
Humaydiyah
Humayrah
Huqul ar Rumaylan
Hurayshiyah
Husayn
Husayn al A`war
Husayn al Hajalah
Husayn an Nayif
Husayn ash Shaykh
Husayniyah
Huwaysh
Huwaytilah
Huwayziyah
Ibn Kalu
Ibrahimiyah
Ilyas Marshu
Iskandarun
Iskandarunah
Isma`il
Isma`iliyah
Jabal ar Ra'is Juraynas
Jabiriyah
Jaghir Bazar
Jalaq
Jalgham
Jalib Nada
Jalifah
Jall `Arab
Jalu
Jalwah
Jam
Jamilah
Jamurlu
Jana
Janazah
Janbah Sharqiyah
Janbah Wusta
Jandajiq
Janfikhah
Jarkib
Jarkin
Jarma
Jarudiyah
Jarwan
Jatal
Jatal Milliyah
Jawhariyah
Jawrakat Daquriyah
Jawzat
Jaylakah
Jayqma Kabirah
Jiddawi
Jiha Kabirah
Jiha Saghirah
Jihad
Jinaz
Jirmaz
Jirnak
Jis`a
Judaydah
Judaydat Harb
Judaymah
Julah
Jumay`ah
Junaydiyah
Jurni Rashsh Fawqani
Jurnik Tahtani
Juwaynira
Kabakah
Kabbar
Kaff al Aswad
Kafr Danah
Kafrah
Kahfat Saghir
Kahiba Nadi
Kakah
Kakurah
Kalb Arat
Kallawiyah
Kanfushah
Karaja
Karanku
Karbala'
Karhuk
Kari Barri
Kari Markah
Kari Sud
Kari Zil Kabir
Kari Zil Saghir
Karraya
Kasan
Kashkash Jubur
Kashkashuk
Kasrah
Kastak
Kawan `Atar
Kawdah
Kawi
Kawkab
Kawlah
Khajukah
Khalid
Khalil Sulayman
Khan al Jabal
Khan Yunus
Khan `Anz
Khanik
Khanika
Khara'ib `Arman
Kharab Abu Ghalib as Subhiyah
Kharab al Khaznah
Kharab Bajar
Kharab Bunyan
Kharab Ghazal
Kharab Hasan
Kharab Rashak
Kharab Rashik
Kharab Run
Kharab `Abd
Kharayij
Kharazah
Kharrarah
Khashi
Khashmaniyah
Khashuqah
Khasik
Khass
Khassaki
Khatunah
Khatuniyah
Khawlat al Azwar
Khaybak
Khaza`ah
Khaznah
Khaznah Jadidah
Khazuq
Khirab Kurd
Khirab Suwayfat
Khirbat ad Dib
Khirbat al Bagh
Khirbat al Bayadir
Khirbat al Bi'r
Khirbat al Bir
Khirbat al Bustan
Khirbat al Ghadir
Khirbat al Ghazal
Khirbat al Jihash
Khirbat al Khus
Khirbat al Marfu`ah
Khirbat al Uhaymir
Khirbat al Walad
Khirbat al `Abb
Khirbat an Na`j
Khirbat ar Rayyis
Khirbat as Samra'
Khirbat as Sanam
Khirbat as Sarayij
Khirbat as Sawda
Khirbat as Suwaydiyah
Khirbat ash Sharqiyah
Khirbat ash Shawk
Khirbat ash Shaykh
Khirbat As`ad
Khirbat at Tamr
Khirbat Bajariyah
Khirbat Ballah
Khirbat Bustan
Khirbat Dalaliyah
Khirbat Dishu
Khirbat Furaysah
Khirbat Ghadir
Khirbat Ghazal
Khirbat Hamma
Khirbat Hammud
Khirbat Hamu
Khirbat Hamzah
Khirbat Hassan
Khirbat Hatim
Khirbat Hawas
Khirbat Hayshi
Khirbat Ibrahim
Khirbat Ilyas
Khirbat Jamal
Khirbat Jammu
Khirbat Jamu
Khirbat Jamus
Khirbat Jassah
Khirbat Jassah Saghir
Khirbat Jihash
Khirbat Jurnah
Khirbat Khajah
Khirbat Khalid
Khirbat Khalil
Khirbat Khaznah
Khirbat Khurayjat
Khirbat Kuwi
Khirbat Marjanah
Khirbat Musaylah
Khirbat Nazu
Khirbat Nura
Khirbat Nurah
Khirbat Qadi
Khirbat Qarah Tibbah
Khirbat Qarmit
Khirbat Qawli
Khirbat Rafa
Khirbat Sahw
Khirbat Shaykh Ahmad
Khirbat Sha`ib
Khirbat Shiha
Khirbat Shu`ayb
Khirbat Sufiyah
Khirbat Tammu
Khirbat Taqit
Khirbat Tiflah
Khirbat Tuwayrish
Khirbat Wanikah
Khirbat Zayd
Khirbat `Abbas
Khirbat `Abd al Gharbiyah
Khirbat `Adhban
Khirbat `Aridah
Khirbat `Arra
Khirbat `Ashur
Khirbat `Askar
Khirbat `Atshan
Khirbat `Azim
Khirbat `Azzi
Khirbat `Izz ad Din
Khirbat `Ubayd
Khirbat `Ulliyah
Khirbat `Uqla
Khirbat `Urti
Khirt Khar
Khubayrat
Khumayshiyah
Khunayzir
Khurnubiyah
Khuwaybira Fawqani
Khuwaybirah
Khuwaylid
Khuwaylid Fawqani
Khuwaym ad Daym
Khuwaytilah
Khuwaytilah Fawqani
Khuwaytilah Jawwala
Khuwaytilah Tahtani
Khuwaytilat Hammud
Khuzaym
Khuzaymuk
Kildanin
Kilkah
Kinanah
Kir Balat
Kir Bashak
Kir Batli
Kir Faris
Kir Hisar
Kir Khalid
Kir Mahir
Kir Matlu
Kir Missin
Kir Sharan
Kir Zarin
Kir Zerik
Kir `Ayanshak
Kirdiwan
Kirdum
Kirkat Daquriyah
Kirku Shamu
Kirkut
Kudu
Kukh
Kul al Hasanak
Kulaykhan
Kulaywah
Kundak
Kundak Sa`id
Kundak Tayyib
Kundur
Kur Shannah
Kur Suwar
Kurah Sibi
Kurayfat
Kuraymah
Kurd Ahwal
Kurdis
Kurdu
Kurkand
Kusaybah
Kutah
Kutiyan
Kuwayr Bajnik
Kuwayr Bajnik Juwwani
Kuwayr Dawud
Kuwayr Kaffar
Kuwayr Rash
Kuwayri Kutshiyan
Kuwaytah
Latifiyah
Lawman
Laylan
Lazzakah
Lazzaqah
Mabrukah
Madan
Madhi al Khalid
Madinah
Madinah Qibliyah
Madinat Ruhayyah
Madinat Ruhayyah Kabirah
Mahakk Mudiyah
Mahbaliyah
Mahd ar Rijlah
Mahmudiyah
Mahriqan
Majdal
Majlub
Makhada
Maksar at Tawr
Malik
Malis Harb
Mamduhah
Manajid Abu Zara
Manajid Fawqani
Manajid Tahtani
Mansur
Maqbarah
Maqlub
Maqrinat
Marbat
Marit
Markab
Markadah
Markis
Marshaki
Marthiyah
Masalzan
Masba`ah
Mashrafah
Mashrafah Umm `Ashba
Mashraq
Mastu Shindi
Mastur
Masturah
Mas`adah
Mas`ud ar Rafi`ah
Mas`udiyah
Mas`ura
Matari
Mathalith
Matla
Matlutah
Matlutah al Kabirah
Matlutah as Saghirah
Matlutah `Aridah
Matwa
Mawla Sibat
Mawqi` al Fadghami
Mawqi` as Sabkhah
Mawrik Fawqani
Mawrik Tahtani
Maylibiya
Maysalun
Mazqaft
Mazra`at al Hawl al Gharbiyah
Mazra`at al `Ushaytah
Mazra`at ash Shati'
Mazra`at Ballah
Mazra`at Binad
Mazra`at Bura
Mazra`at Ghuwayliyah
Mazra`at Jamus al Gharbiyah
Mazra`at Jamus ash Sharqiyah
Mazra`at Muslim
Mazra`at Sulayman Sari
Mazra`at Tuwaym
Ma`ish
Ma`k
Ma`murlu
Ma`shuq
Midshat Khunayzir
Mifrahiyah
Mityahah
Mubarakiyah
Muhaylah
Muhayrikah
Mujabirah
Mujaddarah
Mujarja`
Mulayhah
Mulayhan
Mulla Marz
Muqbilah
Muqtala
Murad
Murayjat
Murayqib
Murazij
Musa Sanah
Musayjirah
Mushallashah
Mushayrifah
Mushayrifah Kabirah
Mushayrifat al Ashmal
Mushayrifat al Humr
Mustawa
Mutasallim
Mutawassitah
Mutaybin
Muwayrik
Muzan
Muzayrib
Muzayri`ah
Nabu`ah
Nab` an Nabi
Nab`an
Naf
Naf Kur
Nafnufah
Nahab
Najmuk
Nammurah
Naqqarah
Naruz
Nasib
Nasibat al Maziniyah
Nawfaliyah
Nawfaliyah Shammar
Nawraj
Nayif
Nayifah
Nazilah
Na`am al `Ulwi
Na`maliyah
Na`matli
Nishwah
Nufud
Nurak
Nuriyah
Nuss Tall
Qabr al Khalif
Qabr al `Abd
Qabr ash Shaykh Hasan
Qabr Khadrawi
Qabr Shamiyah
Qada' Rajab
Qaddur Bayk
Qafhiyah
Qalih
Qal`at al Hisn
Qamar Gharbi
Qanat as Suways
Qarah Dagh
Qarah Hasan
Qarah Kharab
Qarah Maniyah
Qarah Qub Fawqani
Qarah Qub Tahtani
Qarah Quli
Qarah Tibbah
Qarat al Agha
Qarat al Haba
Qarat al Hajjiyah
Qarnakur
Qarrasah
Qaryat Khirbat Buluk
Qaryat Shihah
Qashmat Zirkan
Qasr ad Dib
Qasr Jurak
Qasruk
Qattinah
Qayrawan
Qaysariyah al Fawqani
Qaysariyah al Tahtani
Qazanbuk
Qijlah
Qilqilya
Qintar
Qiran
Qirri
Qiru
Qishlah
Qizil Kand
Qiziljah
Qubaybat
Qubayq
Qubbat Mansur
Qubur Harb
Qudaymiyah
Qujik
Qulan Fawqani
Qulan Tahtani
Qulay`ah
Qulay`ah Fawqani
Quldman
Qulijah
Quliyyah
Quraysh
Qurma
Qurtubah Sharqiyah
Qusaybah
Qusayr
Qutba Fawqani
Qutba Tahtani
Qutiki
Qutshah
Qutshanah
Quwwatli
Ra's al 'Ayn
Rabi`ah
Rabud
Radd ash Shaqra'
Rafraf
Rahman
Rajman
Rajr
Rakhayan
Ramadan al Husayn
Ramlan Sharqi
Ranku
Rarhu
Rasfah
Rashidiyah
Rashidiyah Gharbiyah
Rashik
Rawdah
Rayhaniyah
Rayhaniyat Kikiyah
Rayya
Razqa
Razzaqah `Ali al Jal`ut
Rijlat al Hamzah
Rijlat al Khanzir
Rikabiyah
Rubb al Faraj
Rub`at
Rufah
Ruhayyah as Sawdah
Ruhiyat an Na`imah
Rujm
Rujm al Fars
Rujm al Ghurayra
Rujm al Hadbawi
Rujm al Hajjanah
Rujm al Hayyat
Rujm at Tufayhi
Rujm Darwish
Rujm Kabbas
Rujmat Habs
Rujubat al Fars
Rumaylan
Rumaylan ash Shaykh
Rumaylan Basha
Ruwayyih
Sabahiyah
Saba` wa Arba`in
Sabburiyah
Sabtiyah
Sab` Ghudran
Sab` Judran
Sab` Shukur
Sadan
Safanah wa `Akrashah
Safat
Safawi
Safaya
Safiya
Safiyah
Safiyah Jawwala
Safyan
Sahlat ad Dubban
Sajriyah
Salam
Salam `Alayk
Salanndar
Salih
Salih al Hawwash
Salihah
Salihiyah
Salihiyat Harb
Salihiyat Mulla Khidr
Salima
Salimiyah
Salimiyat Umm Kahf
Salman
Salman Bagh
Salmasa
Salmasah
Sam'ad
Samaytak Tahtani
Samuma
Sanjaq ash Shaykh
Sanjaq Dawud
Sanjaq Sa`dun
Sanqan
Saqqar
Saraqa
Saraqasha
Sarb Kawkab
Sari
Sarjin
Sarmasaq at Tahtani
Saybirkah
Saydah
Saykur Fawqani
Saykur Tahtani
Saykur Wastani
Saymatak Fawqani
Sayranah
Saysadat al Qibli
Saysadat Fawqani
Saysadat Wastani
Sa`d
Sa`dah
Sa`diyah
Sa`id
Sa`id Bi'r al Hulw
Shabak
Shadid
Shafqat
Shahin
Shakariyah
Shalhumiyah
Shallalah
Shama
Shamasiyah
Shamdin
Shamma
Shamsani ash Sharqi
Shamsiyah
Shamukah Gharbiyah
Shamuqah
Shamuqah al Qibliyah
Shana
Sharafiyah
Sharifiyah
Shariflu
Sharm ash Shaykh
Sharmukh
Shatal
Shatnah
Shawarighah
Shawkan
Shaybaniyah
Shaydkah
Shaykh Kani
Shaykh Mansur
Shaykh Salim
Shaykh `Ali
Shaykh `Uthman
Shayrak
Shaytah ash Shaykh Ahmad
Shidi
Shiha
Shihan
Shukhrash Fawqani
Shukhrash Tahtani
Shukir
Shunah
Shunaynah
Shura
Shurak
Shuti
Shuwayhan
Shuwayr
Shuwayrah Bishriyah
Siha
Siha Mabshiyah
Siha Sahwah
Sihah Gharbiyah
Sihah Khutala
Sihah Shammar
Sihan
Sinjar
Siru
Sittat `Ashar Tishrin
Subayh
Subayy
Sufayrah
Sufyan
Sughanah Fawqani
Sughanah Tahtani
Suhad
Suhayl
Suhaylah
Suhayr Makkah
Sukhur
Sukkar al Uhaymir
Sukkariyah
Sultan ad Dahir
Sultan at Tulul
Sumayhan
Sumayhan Sharqi
Suqiyah
Surka
Surkhan Fawqani
Sursukah
Suruj
Suwaydiyah
Suwaydiyah al Kabirah
Suwayyan
Taban
Tabshiyah
Tagh
Taghlab
Tahunah Huwayziyah
Talikah
Tali`ah
Tall Abtakh Fawqani
Tall Abtakh Tahtani
Tall Abu Far`ah
Tall Abu Hafur
Tall Abu Najur
Tall Abu Rasayn
Tall Abu Rasin
Tall Abu Tuwaynah
Tall Abu Zuwayl
Tall ad Durrah
Tall ad Duru`ah
Tall adh Dhahab
Tall Afandi
Tall Ahmad
Tall Akuturi
Tall al Ahmar
Tall al A`war
Tall al Faras
Tall al Hadi
Tall al Hamir
Tall al Hawa
Tall al Jabir
Tall al Jamiliyah
Tall al Khaznah
Tall al Lahm
Tall al Mughr
Tall al Umara'
Tall al Ward Sharqi
Tall al `Abd
Tall al `Alam
Tall al `Asafir
Tall Amariyah
Tall Amir
Tall Arbat
Tall as Sakhr
Tall as Samn
Tall as Sayra'
Tall as Sidq
Tall as Sirat
Tall as Susah
Tall Asfar
Tall ash Shaykh
Tall ash Shaykh `Ujayl
Tall ash Shur Gharbi
Tall ash Shur Sharqi
Tall Asnan
Tall Aswad
Tall at Tamr
Tall at Tayr
Tall at Tibn
Tall Atishashah
Tall Ayyub
Tall az Ziyarat
Tall Balu`ah
Tall Baqar
Tall Baram
Tall Barhaj
Tall Barqah
Tall Bash
Tall Bass
Tall Bass Kabir
Tall Bati
Tall Baydar
Tall Baz
Tall Ba`rur
Tall Birak
Tall Bulayj
Tall Bum
Tall Buraysh
Tall Chulbarat
Tall Dabash
Tall Dahab
Tall Damshij
Tall Dardarah
Tall Dayyiq
Tall Dibah
Tall Dibak
Tall Dik
Tall Diyab
Tall Fakhkhar
Tall Faris
Tall Faydat Kursi
Tall Fuwaydat Shamiyah
Tall Ghazal
Tall Ghazal at Tahtani
Tall Ghazal Fawqani
Tall Habash
Tall Habbu
Tall Hafyan
Tall Hajar
Tall Halaf
Tall Hamdun
Tall Hamis
Tall Hammam Gharbi
Tall Hammam Sharqi
Tall Hanwa
Tall Hanwah
Tall Harmal
Tall Hayid
Tall Himar
Tall Hurmuz
Tall Jadaya
Tall Jamil
Tall Jammal
Tall Jassas
Tall Jihan
Tall Jihash
Tall Jimah
Tall Jum`ah
Tall Junaydiyah
Tall Kadish
Tall Kafir
Tall Kafshi
Tall Kahf
Tall Kanbar
Tall Karm
Tall Kawran
Tall Kayf
Tall Ka`bah
Tall Khalifah
Tall Khalil
Tall Khatun
Tall Khibar
Tall Khidr
Tall Khinzir
Tall Khinzir Fawqani
Tall Khinzir Tahtani
Tall Khurnub
Tall Khurnub Rashid
Tall Kif Tamikiyah
Tall Kubaybah
Tall Kulu
Tall Kurayfat
Tall Maghas
Tall Majdal
Tall Makhadah
Tall Manakh Saghir
Tall Mansur
Tall Mashhan
Tall Massas
Tall Muhammad Diyab
Tall Nabhan
Tall Najmah
Tall Nasri
Tall Na`am Jillat
Tall Na`ur
Tall Qabr al Kabir
Tall Qabr as Saghir
Tall Qarrasah
Tall Qawz
Tall Rajab
Tall Rumman
Tall Safur
Tall Sakar
Tall Sakrah
Tall Sayyid `Ali
Tall Shamiyah
Tall Shamran Fawqani
Tall Shams
Tall Shams Kabir
Tall Sharmukh
Tall Sharqi
Tall Shaykh Amin
Tall Sha`ir
Tall Sha`ir Sharabiyah
Tall Sha`lan
Tall Sufuk
Tall Sutayh
Tall Sutayh ash Sharqi
Tall Tal`ah
Tall Tamr
Tall Tartab
Tall Tartab Saghir
Tall Tatin
Tall Tawil
Tall Tayir
Tall Tayr
Tall Tulayliyah
Tall Tunaynir
Tall Uhaymir
Tall Umayyah
Tall Umm Kahf
Tall Umm Madfah
Tall Umm Waghfah
Tall Zabib
Tall Zanbil
Tall Ziwan
Tall `Abbud
Tall `Adam
Tall `Adas
Tall `Adwaniyah
Tall `Afar
Tall `Ajin
Tall `Akar
Tall `Anbar
Tall `Arishah
Tall `Arus
Tall `Ashiq
Tall `Atash
Tall `Awdah
Tall `Awdat Harb
Tall `Awladan
Tall `Aytun
Tall `Azzanah
Tall `Is
Tall `Ulw
Tall `Umran
Tamim
Tannuriyah
Taran
Tarfawi
Tarrahiyah
Tarzi
Tashtash
Tawarij
Tawbiz
Tawil
Tawilah
Tawrat
Tayyar
Thamud
Tharudi
Tishrin
Tiyah
Tubaz Hamadi
Tubiyah
Tubu Fawqani
Tubu Tahtani
Tuffahiyah
Tuhamah Gharbiyah
Tuki
Tukul
Tulayfah
Tulul Matlutah
Tulul Muhammad
Tur Ilyas
Turayfawi
Turaytir
Turbah
Turbah Sibi
Turumbah
Turumbah ash Sharqiyah
Tuwaym
Tuwaymin
Tuwaynah
Tuwayyil
Umayyah
Umm Ahzar
Umm al Fursan
Umm al Jafa
Umm al Kahf
Umm al Masamir
Umm al Ma`iz
Umm al Ma`z
Umm al Qusayr
Umm al `Idam
Umm al `Uways
Umm ar Rumman
Umm ar Rus ash Shamali
Umm ash Shawali
Umm ash Shawk
Umm at Tulul
Umm az Zaynat
Umm Dibs
Umm Duwayl
Umm Fakik
Umm Fasl
Umm Ghadir
Umm Ghurbah
Umm Hafur
Umm Hajar
Umm Hajarah
Umm Hajirah
Umm Hajrah
Umm Harmala
Umm Harmalah
Umm Hijarah
Umm Hijrah
Umm Jahfah
Umm Ja`far
Umm Kahaf
Umm Khabrah
Umm Khanjar
Umm Kuhayf Fawqani
Umm Kuhayf Tahtani
Umm Kusur
Umm Lahaf
Umm Madfah
Umm Ma`shiyah
Umm Mu`ayzilah
Umm Qartal
Umm Qurayn
Umm Rasayn
Umm Rukaybah Al Gharbiyah
Umm Rukaybah Sharqiyah
Umm Sharah
Umm Sirah
Umm Sulaybah
Umm Tawarikh
Umm Wadi
Umm `Adam
Umm `Ayyash Fawqani
Umrik
Uwaybah
Uwayjiyan
Uzunlar
Wa'il
Wadi an Najmah
Wardiyah
Wawiyah
Wirtan
Yafa
Yarbahah
Yarmijah
Yathrib
Yunisiyah
Yunusiyah
Zahrawiyah
Zaki al Kabir
Zaki as Saghir
Zaraf
Zarayya Jitiyah
Zarib
Zarifah
Zawiyat Abu Hamda
Zayn al Mabraj
Ziyanat
Zubaydah
Zunnar
Zunshat
`Aba al Kabirah
`Aba Saghirah
`Abbud al Jad`an
`Abd al Khaznah
`Abd as Salam Gharbi
`Abdan
`Abdun
`Abirah
`Addayah
`Adlah
`Adnan
`Afrah
`Ajaja
`Ajilah
`Akka
`Alawi al As`ad
`Alaya
`Alfan
`Ali Agha
`Ali al Fallah
`Ali al Jasim
`Ali ar Rayid
`Ali ash Shahin
`Ali Badran
`Ali Farru
`Ali Kawran
`Ali Kuz
`Aliyah
`Alwah Muhammad Ibrahim
`Amar Kabir
`Amar Saghir
`Ambarah
`Amuda
`Anad
`Anis
`Annad
`Antariyah
`Aqrabiyah
`Aqulah
`Arab Khan
`Arab Kind
`Arab Shah
`Aradah Kabirah
`Arbid Fawqani
`Arbid Tahtani
`Arbush
`Arishah
`Ar`ur Fawqani
`Ashwan
`Ata' Allah
`Atawiyah
`Atbah
`Atshan
`Atshanah
`Ayn al Batt
`Ayn al Baz
`Ayn al Harah
`Ayn al Khadra
`Ayn az Zahr
`Ayn Qarah
`Ayn Wark
`Ayn `Amshah Tahtani
`Ayn `Arnah
`Ayta
`Azzam
`Ifrit
`Iidah
`Ilwat Muhammad Ibrahim
`Izamiyah Sharqiyah
`Ubayd al Khashman
`Ubb Tinah Gharb
`Ubb Tinah Sharq
`Ukaz
`Uluk Gharbi
`Uluk Sharqi
`Umar Zawbash
`Uqayliyah
`Uraymish
`Utaylja
`Utayshan
`Uwayjah
`Uwaynah
`Uwaynat al Bazzun
`Uwaynik
`Uwaysah

Coğrafi konum verileri GeoDataSource Titanium Database tarafından desteklenmektedir.

IP2Location IP Coğrafi Konum
IP2Location Free Widgets
IP2Location Programming Contest