List of Cities in Al Basrah

Al Basrah

'Abd al 'Aziz as Sanat
'Abd al Karim al Fahad
'Abd al Latif al 'Awhali
'Ali al Hasan
'Ali as Salman
'Ali Ibn al Husayn
'Allawi
'Alvat ol Fasil
'Alwah
'Amman
'Amud Dafi'
'Aslan
'Athman
'Awfi
'Awjan
'Awjan Basha
'Urayj
'Uwayyan
Abi al Khasib
Abtar
Abu 'Arran
Abu 'Azim
Abu 'Iqab
Abu al Hayyah
Abu al Karr
Abu al Muhammar
Abu as Sarjil
Abu az Zur
Abu Bushayr
Abu Diflah
Abu Fulus
Abu Gharb
Abu Gharib
Abu Kha'ir
Abu Khadrawi
Abu Malih
Abu Rafish
Abu Sakhr
Abu Shawlan
Abu Silal
Abu Suwilam al Janubiyah
Abu Tarfah
Abu Turaydah
Ad Daban
Ad Daruwizah
Ad Dawar
Ad Dawrah
Ad Durah
Ad Duwaybi
Akhawat Razanah
Al 'Abbas
Al 'Abbasiyah
Al 'Adl
Al 'Aiwah
Al 'Ali
Al 'Amiyah
Al 'Anbari
Al 'Ashshar
Al 'Awdah
Al 'Awdiyah
Al 'Awjah
Al 'Utaykah
Al 'Uwayli
Al A'zamiyah
Al Ablah
Al Ahrir
Al Akwat
Al Amn Al Dakhili
Al Arnan
Al Asma'i
Al Badran
Al Baljaniyah
Al Baradi'iyah
Al Barjisiyah
Al Barz
Al Basrah al Qadimah
Al Burjisiyah
Al Doveybi
Al Dowayb
Al Dowreh
Al Farid
Al Faw
Al Fayha'
Al Faysaliyah
Al Fudaydah
Al Fursi
Al Ghalizah
Al Ghazzal
Al Hadah
Al Hadi
Al Hajj Ashur
Al Hajj Mahmud
Al Hajji
Al Hajji 'Ashur
Al Hajji Mahmud
Al Hamad
Al Hamalah
Al Hamdani
Al Hamdawi
Al Harah
Al Harithah
Al Harrah
Al Hasam
Al Hassawiyah
Al Hawafiz
Al Hawtah
Al Hayy al Markazi
Al Hayyaniyah
Al Husayn
Al Huwayr
Al Huwayrah
Al Huzaybah
Al Intisar
Al Iskan
Al Jabas al Kabir
Al Jabayish al Kabir
Al Jabjud
Al Jadidah
Al Jala'ah
Al Janabah
Al Jardagh
Al Jari
Al Jasim
Al Jawabar
Al Jawwiyah
Al Jaza'ir
Al Jazirah
Al Jazirah ar Rabi`ah
Al Jazirah ath Thalithah
Al Jirahi
Al Jubaylah
Al Jum'ah
Al Jumhuriyah
Al Karay
Al Kasrali
Al Kazizah
Al Khafir
Al Khalij al 'Arabi
Al Kharkharah
Al Khasasif
Al Khass
Al Khawrajah
Al Khawsh
Al Khushnam
Al Khvorah
Al Khvoshnam
Al Kubaybah
Al Lafiyah
Al Laqtah
Al Latif
Al Lishman
Al Litlatah
Al Luqtah
Al Ma'bar
Al Ma'dan
Al Ma'qil
Al Madinah
Al Mahraqah
Al Majidiyah
Al Majlis
Al Makinah
Al Mandliyah
Al Mashah
Al Masra'
Al Matla'
Al Mawani
Al Mazlaq
Al Minfad
Al Mir
Al Mishraq al Jadid
Al Mishraq al Qadim
Al Mu'allimin
Al Mu'ardah
Al Mu'aydi
Al Mu'dan
Al Muftiyah
Al Muhammarah
Al Mutihah
Al Muzayra'ah
Al Qat'ah
Al Qurnah
Al Qushlah
Al Sayyid
Al Shabiji
Al Uthaylat
Al Waki
Al Yahudi
Al Yahudiyah
Al Ziyadiyah
Albu Basri
Albu Gharib wa Hiyaz Sharqi
Albu Katatib
Albu Musad
Albu Sawilim
Albu Shuwaykh
Amahilah
Amhulah
An Naelah
An Nahir
An Najamiyah
An Najmi
An Nashwah
An Nasri
Ar Rafi'ah
Ar Rahmaniyah
Ar Raji
Ar Ramlah
Ar Ratawi
Ar Ribat
Ar Ruhan
Ar Rumaylah
Aradha
Arrar
Arund Kinar
As Sa'id
As Sabaliyat
As Sabitiyah
As Safah
As Sakr
As Salhah
As Sankar
As Sarhat
As Sarifah
As Saybah
As Sayyah
As Sibanah
As Sih
As Sindibad
As Sudayrah
As Sulamaniyah
As Suwad
As Suwayb
As Suwaydi'
As Suwayjid
Ash Shabaziyah
Ash Shaffaniyah
Ash Shafi
Ash Shahban
Ash Shahib
Ash Shahin
Ash Shakhaniyah
Ash Shalamijah
Ash Shamaliyah
Ash Sharish
Ash Shithathah
Ash Shu`aybah
At Tannumah
At Tarabah
At Tarradiyah
At Tawilah
At Tubah
At Tubah al Hamra'
At Tuwaysah
Ath Thaniyah
Athar al 'Ajami
Athar al 'Alwah
Athar al Halah
Athar an Nakhlah
Athar ar Rawtah
Athar ash Shati
Athar Bani Malik
Athar Hamayun
Athar Haribah
Athar Shayah
Az Zubayr
Bab Sulayman
Bab Zayd
Badran
Badriyah
Bajajirah
Balad as Sayyid
Balad Ilyas
Balad Salamah
Balad Saltat
Balad Sayyid
Balad Sumar
Baljan
Baljari
Bani Asad
Bani Malik ash Shamaliyah
Bani Sakin
Barafi'iyah
Basrah
Bayt Khalaf
Bayt Mubarak
Bayt Musa
Bayt Rida
Bayt Sakr
Bayt Sayyid Nur
Biban
Bir Hamiyah
Burjiyah
Buwayrridah
Buyut Bab Jalir
Buyut Nayim
Chalabiyah
Chanahiyan
Dahriyah
Dawasir
Dayir
Dirhamiyah
Dummagh
Dur al Mawani
Dur Hayy ash Shuhada'
Du`ayji
Faj`ah
Falih al Khayyun
Fayruziyah
Gah Ashab
Gah Falisi
Ghannam
Ghitraf
Habib Shawi
Hadamah
Haffar
Hajj 'Isa
Hajj Mansur
Hajj Muhammad
Hajj Nasr
Hajj Salih
Hamad as Sa'dah
Hamar
Hamdan
Hamid al Mazru'
Hamid an Naqib
Hamlah
Hamrinat ad Darwishiyah
Hamtah
Hamzah
Hawir as Sadah
Hawsh Ibn Mansur
Hayy Al Kafaat
Hayy al Ma'amal
Hayy al Qiblah
Hayy al Yarmuk
Hayy ar Risalah
Hayy ath Thulth
Hilaliyah
Howlah
Hubaytar
Humayun
Huraybid
Husniyah
Huwayzah
Ibrahim
Ibrahim al Mazru'
Imshijijah
Ishan al Mashwah
Jabilat at Tamriyah
Jaghazi
Jalal
Jamlunat
Jasim al Burghuth
Jazirat al Hamra
Jazirat al Harj
Jil'ah
Jubidah
Juray'ah
Karmat 'Ali
Karun
Khabzi
Khalifah
Khamisah
Khara'ib
Kharm al Bahriya
Khawr Jalawah
Khawr Naj
Khawr Nanij
Khaz'aliyah
Khidr
Khor al Zubair
Khor Zubayr
Kirlan
Kut 'Abd Allah
Kut 'Abd Allah al Hajj Mahmud
Kut 'Abdollah
Kut Abayd
Kut Abu 'Ikab
Kut ad Davarihah
Kut ad Dawarijah
Kut al Fadagh
Kut al Faraj
Kut al Hajj Shayd
Kut al Hajjaj
Kut Al Hajji Jajim
Kut al Hau Basluu
Kut al Jar`
Kut al Kawam
Kut al Khalifah
Kut al Mufti
Kut an Najdi
Kut as Sadah
Kut as Sayyid
Kut ash Shikari
Kut az Zayn
Kut Bu Ghaymish
Kut Falawan
Kut Furayh
Kut Ibrahim
Kut Mohammad ol 'Abdani
Kut Nughaymish
Kut Sawadi
Kut Shannuf
Kut To'eymis
Kut Zayer 'Ali
Kut Zayir Maslim
Kut-e 'Abid
Lanzalah
Ma'amir
Ma'dan
Ma'lif ash Sharjiyah
Ma'mir
Madinah
Mahattat Qitar ash Shu'aybah
Mahilah
Majaran
Manaril ol Gheybani
Manawi al Basha
Manawi Basha
Manazel Al Kharabeh
Manazil
Manazil al Ghibani
Maqdah
Masandak
Matlak ash Shalash
Matuh
Mawzah
Maytan
Ma`yawiyah
Mihna Taha
Milhah
Mintaqat Abu Mughayrah
Mintaqat al Hanbat
Mintaqat an Nahran
Mintaqat as Sarraji
Mintaqat ash Shanikh
Mintaqat Fajjat al `Arab
Mintaqat Ghaz ad Din
Mintaqat Nahr Jasim
Mintaqat `Uwaysiyan
Mir'abul
Mirapi
Miyah
Mu'awiyah
Muhammad Jawad
Muhayrij
Mulayhin
Muraybi
Murid Agha
Mushirij
Muzaybilah
Na'im
Nahi
Nahiyat 'Atbah
Nahiyat ad Dayr
Nahiyat Bahar
Nahr 'Umar
Nakhash
Nasr Mahmud
Nazl al Jawwi
Nazl al Juy
Nuhayrat
Omm ol Rasas
Qada' Shatt al 'Arab
Qal'ah
Qal'at Qadyama
Qamat Na'mah
Qarish Hamisah
Qaryat 'Abd ar Rahman
Qaryat 'Ali Nur
Qaryat 'Aluwi
Qaryat Abu al Fulus
Qaryat Abu Wawi
Qaryat ad Da`yji
Qaryat ad Duwayb
Qaryat al 'Ammiyah
Qaryat al Bahlah
Qaryat al Barayidah
Qaryat al Bawarin
Qaryat al Bayjiyah
Qaryat al Fayyadi
Qaryat al Hajj 'Ashur
Qaryat al Hamasat wa al Ahmir
Qaryat al Hawafir
Qaryat al Hawafiz
Qaryat al Hillat
Qaryat al Jabas as Saghir
Qaryat al Khaliliyah
Qaryat al Kumah
Qaryat al Kuzayzah
Qaryat al Ma'dan
Qaryat al Misrah
Qaryat al Mu'aydi al Janubi
Qaryat al Mufati
Qaryat al Muftiyah
Qaryat al Mutaw'ah
Qaryat al Qat'ah
Qaryat Al Wahid
Qaryat an Nasr
Qaryat as Sadah
Qaryat as Sarraji
Qaryat ash Shafi
Qaryat ash Sharamkhah
Qaryat ash Shayfiyah
Qaryat at Tamar
Qaryat at Tawilah
Qaryat at Tuwayrish
Qaryat az Zurayji
Qaryat az Zuwayn
Qaryat Balad Mahzam
Qaryat Bani Asad
Qaryat Bani Malik
Qaryat Bayt Shahib
Qaryat Hadabu
Qaryat Harir
Qaryat Jaykur
Qaryat Kuliyat
Qaryat Sayhan
Qaryat Sayyid Mushih
Qaryat Shalhat ad Duwayb
Qaryat Shalhat al Qat'ah
Qaryat Shaykh Ya'qub
Qaryat Shinanah
Qaryat Shinshil
Qaryat Talla' Nahr 'Umar
Qaryat Umm al Hawali
Qaryat Umm ash Shu`aj
Qaryat Umm Masjid
Qaryat Yazdu
Qasr Bani Malik
Qasr Ibn Darahim
Qasr Nasr Allah
Qibla
Qows
Que
Quratiyah
Ramlah
Riya` al Barat
Ru'ays
Rubah
Rumaylah
S'aud al Barihan
Sa'di
Sab'ah
Sabkbatal Arab
Safwan
Sahil
Sakht ol Seykh
Salih
Salmaniyah
Sayyid Jabir
Sayyid Majid
Sayyid Tahir
Shahbaziyah
Shalhah
Shalhah al 'Akab
Shalhat al Hasan
Shalhat al Jabaysh
Shalhat Mu'awiyah
Shamli
Shananah
Shaykh Hamad
Shaykh Ibrahim
Shu'aiba
Shu'aybah
Shuman
Shuwihin
Shu`aybat Kharab
Silk al 'Atiyah
Sulaymaniyah
Taha
Talhah
Tall al Aswad
Tall al Kuwayfah
Tall Hamdan
Tall Hulaywi
Talla' Nahr 'Umar
Tawal
Tirad Khurr
Tul ol Hadi
Turabah
Umm al Ghuzlan
Umm al Jad wa ath Thalijiyah
Umm al Libabi
Umm al Malih
Umm an Na'aj
Umm as Siyah wa al L'alatah
Umm ash Shuwayj
Umm at Tawil
Umm az Zahdi
Umm Jayr
Umm Khuwayah
Umm Majid
Umm Qasr
Wusaytah
Yamin
Yusufan
Ziadiyah
Zubeyran
`Abdalliyah

The geolocation data is powered by GeoDataSource Titanium Database.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP2Location Programming Contest