Ad Dali' 지역 도시 목록

Ad Dali'

Abu `Uruq
Ad Dababah
Ad Dabr
Ad Dabyah
Ad Dafir
Ad Dahar
Ad Dahirah
Ad Dahnina
Ad Dakhlah
Ad Dakm
Ad Dali`
Ad Dali`ah
Ad Dalwayn
Ad Daqqah
Ad Dar
Ad Dar al Ahmar
Ad Darajah
Ad Daram
Ad Darb
Ad Darifah
Ad Darm
Ad Dawar
Ad Dawr wa al Jafti
Ad Day`ah
Ad Dimnah
Ad Dubayrin
Ad Dubiyat
Ad Dufi
Ad Duhaysh
Ad Dur
Ad Durayhim
Ad Durayqiyah
Ad Duwayhirah
Ad Duwayr
Adh Dha'ibah
Adh Dhahabi
Adh Dhanabah
Adh Dhanabah as Sufla
Adh Dhaniyah
Adh Dhira'
Adh Dhirar
Adh Dhira`
Adina
Adir
Afa`i
Ahjal Yadad
Ahwal `Ali
Ajlub Dilkarif
Akam al Ghabra'
Akamat al Faqih
Akamat al Karbah
Akamat al Mada`ir
Akamat al Majil
Akamat al Qiyah
Akamat Barakat
Akamat Hawbat al Jadidah
Akamat Quda'i
Aktab
Al 'Awabil
Al Absal
Al Aghbari
Al Aghwal
Al Aghyad
Al Ahdhuf
Al Ahdiyah
Al Ahram
Al Ahsis
Al Ahsun
Al Ajil
Al Akamah
Al Akhbar
Al Akhzaj
Al Anqad
Al Arwan
Al Ash`ab
Al Athala
Al Athari
Al Athlah
Al Awjilat
Al Awsun
Al Azariq
Al A`dan
Al A`nab
Al Bahabih
Al Bahili
Al Bahri
Al Balisah
Al Batha'
Al Buraykah
Al Bustan
Al Fajir
Al Faqarah
Al Faqarat
Al Faqirah
Al Faysh
Al Fuqaha'
Al Furay`
Al Ghabr
Al Ghadir
Al Ghama
Al Gharbabah
Al Ghashash
Al Ghashshah
Al Ghawl
Al Ghawlayn
Al Ghayman
Al Ghiras
Al Ghufarah
Al Ghul
Al Ghuraysh
Al Ghuraysh al A`la
Al Ghuwayl
Al Guba
Al Ha'it
Al Habashah
Al Habil
Al Hablah
Al Hadaf
Al Haddadin
Al Hadhadh
Al Hadidah
Al Hadinah
Al Hadir
Al Haffah
Al Haifa
Al Hajafah
Al Hajarah
Al Hajna
Al Hajna'
Al Hajrayn
Al Hajuf
Al Halaqah
Al Hamam
Al Hamidiyah
Al Hamimah
Al Hamiri
Al Hammah
Al Hammam
Al Hamra'
Al Hamrah
Al Hanakah
Al Hankah
Al Haqab
Al Haql
Al Haradah
Al Harah al Wasitah
Al Hardah
Al Harf
Al Harjah
Al Hasha'iyah
Al Hasib
Al Hassaniyat
Al Hawamir
Al Hawdah
Al Hawf
Al Hawil
Al Hayb
Al Haydari
Al Hayfah
Al Hazzah
Al Hijirrah
Al Himmah
Al Himmah al `Alya'
Al Himmah as Sufla
Al Hisn
Al Hiswah
Al Hiswar
Al Hubayl
Al Hubayl al Asfal
Al Hud
Al Hujrah
Al Hukal
Al Hukkam
Al Humayri
Al Hunaykah
Al Hurayf
Al Husayn
Al Huyayl
Al Inmar
Al Ja'ir
Al Jabal
Al Jabanah wa Haffat al Madrasah
Al Jabbanah
Al Jabhan
Al Jaburiyah
Al Jadas
Al Jahadi`
Al Jahbaliyah
Al Jahda`ah
Al Jahili
Al Jahlah
Al Jahrah
Al Jalb
Al Jalilah
Al Jalub
Al Jamajim
Al Jamal
Al Jamimah
Al Jam`ara
Al Janubiyah
Al Jarb
Al Jarba'
Al Jarbah
Al Jarf
Al Jariyah
Al Jarshah
Al Jawja'
Al Jawl
Al Jaws
Al Jayshaniyah
Al Ja`ad
Al Ja`ayfiri
Al Ji'ah
Al Jibil
Al Jidlah
Al Jids
Al Jihdi`ah
Al Jinab
Al Jinanah
Al Jubayl
Al Jubb
Al Jubi
Al Jubjub
Al Jubub
Al Jububah
Al Judul
Al Juhr
Al Julub
Al Jumaymah
Al Juraf
Al Jurayfah
Al Jurayn
Al Jurfah
Al Jus
Al Juwahi
Al Kaba
Al Kabar
Al Kadhah
Al Kadkud
Al Kadmah
Al Kahar
Al Kammah
Al Karaw
Al Karb
Al Karbah
Al Kashr
Al Kashrar
Al Kawlah
Al Kawwal
Al Khabt
Al Khadra'
Al Khalili
Al Khalqiyah
Al Khaniq
Al Khara'ib
Al Kharabah
Al Kharazah
Al Kharibah
Al Khatam
Al Khawabi
Al Khawda`anah
Al Khaynaqi
Al Khayriyah
Al Khazra'
Al Khazzan
Al Khilaw
Al Khirbah
Al Khiyariyah
Al Khudayriyah
Al Khuliyah
Al Khumaym al Asfal
Al Khumaym al A`la
Al Khumayriyah
Al Khuraybah
Al Kinayat
Al Kubain
Al Kubaydah
Al Kubbah
Al Kurb
Al Lakim
Al Lalb
Al Lawayn
Al Lawi
Al Libal
Al Lumayhiyah
Al Luwat
Al Luwayn
Al Ma'idah
Al Mabrak
Al Mabra`
Al Madad
Al Madafin
Al Madamir
Al Madarah
Al Madrab
Al Madu
Al Mafrur
Al Maftuh
Al Mahallah
Al Maharir
Al Mahil
Al Mahja'
Al Mahjar
Al Mahkamah
Al Mahrabah
Al Mahram
Al Mahras
Al Mahrum
Al Mahrur
Al Mahrurah
Al Majar
Al Majba
Al Majlal
Al Majran
Al Makamid
Al Makashilah
Al Makdar
Al Makhnuq
Al Makmadah
Al Malahat
Al Malihah
Al Mamuh
Al Manasim
Al Manjidah
Al Manshab
Al Mansurah
Al Maqati`
Al Maqduwah
Al Maqilatayn
Al Maqranah
Al Maqrud
Al Maqrus
Al Mara'is
Al Maradih
Al Maradi`
Al Marda`ah
Al Maridmy
Al Markulah
Al Marqab
Al Marsaba
Al Marwi al Kabir
Al Marwi as Saghir
Al Maryah
Al Maryam
Al Masajid
Al Masaliq
Al Masfarah
Al Mashara'
Al Masharih
Al Mashaw
Al Mashbak
Al Mashfaqah
Al Mashhad
Al Mashjab
Al Mashwaqah
Al Mash`ab
Al Mash`abah
Al Maslul
Al Masnadah
Al Masna`ah
Al Masrabah
Al Maswi
Al Matalih
Al Matmuj
Al Matrah
Al Matras
Al Mawa'
Al Mawahisah
Al Mawaqi`
Al Mawarid
Al Mawayrah
Al Mawbarah
Al Mawbaz
Al Mawjir al Asfal
Al Mawjir al A`la
Al Mawqabah
Al Mawqar
Al Mawqi`
Al Mawsaf
Al Mawsitah
Al Maydan
Al Mazaqir
Al Mazdamah
Al Maz`am
Al Ma`asir
Al Ma`ayin
Al Ma`azib
Al Ma`haqan
Al Ma`muq
Al Ma`na
Al Ma`radah
Al Ma`rash
Al Ma`rib
Al Ma`sar
Al Ma`zabah
Al Ma`zibah
Al Ma`ziyah
Al Ma`zub
Al Ma`zub al Asfal
Al Ma`zub al A`la
Al Meydeybjib
Al Mibyad
Al Midad
Al Midawwar
Al Midhyab
Al Midsim
Al Mihdad
Al Mihdadah
Al Mihraqah
Al Mijrash
Al Mikhraj
Al Mikrab
Al Milh
Al Milhah
Al Mimlah
Al Mimlahah
Al Minyasah
Al Miqbabah
Al Miqtar
Al Mirdamah
Al Misari`
Al Mishrah
Al Mishrah al Aghbar
Al Misla'
Al Miswalah
Al Mu'asalat
Al Mubarak
Al Mudawwar
Al Mudawwarah
Al Muharib
Al Muhasah
Al Mulayh
Al Munadi
Al Munayzil
Al Muntasibah
Al Muqayribah
Al Murawiz
Al Murayqinah
Al Musayni`ah
Al Musayni`ah al `Ulya
Al Musayni`ah as Sufla
Al Mustashfa
Al Mu`in
Al Na`im
Al Qa'imah
Al Qabil
Al Qabil az Zami
Al Qabrah
Al Qadam
Al Qadimah
Al Qadmah
Al Qadum
Al Qafal
Al Qafl
Al Qaflah
Al Qahalil
Al Qahayah
Al Qahirah
Al Qahlalah
Al Qahrah
Al Qaltayn
Al Qamah
Al Qami`ah
Al Qandul
Al Qarb
Al Qard
Al Qarin
Al Qarin al A`la
Al Qarn
Al Qaryah
Al Qaryah al Wasitah
Al Qaryah al `Ulya
Al Qar`a'
Al Qasabah
Al Qash`
Al Qat`
Al Qawadir
Al Qawari
Al Qaya`i
Al Qayhari
Al Qayid
Al Qayl
Al Qaynah
Al Qa`rah
Al Qa`shamah
Al Qibliyah
Al Qifl
Al Qiflah
Al Qihfah
Al Qinah
Al Qiran
Al Qissah
Al Qubayb
Al Qubbah
Al Quhrah
Al Qullatayn
Al Quranah
Al Qurayn
Al Qurdi
Al Qutayb
Al Quttutah
Al Quway`
Al Quz`ah
Al Rada`i
Al Ukaymah
Al Waddah
Al Wadi
Al Wadi al Asfal
Al Waqzah
Al Wasaya
Al Washa
Al Wasitah
Al Watwat
Al Wazal
Al Wa`ar
Al Wa`ara
Al Wa`fah
Al Wa`rah
Al Widyan
Al Yahmum
Al `Abr
Al `Abrayn
Al `Adaf
Al `Adan
Al `Adanah
Al `Adani
Al `Adinah
Al `Akam
Al `Akrah al `Ulya
Al `Akrah as Sufla
Al `Akriyah
Al `Alaj
Al `Alaw
Al `Amarah
Al `Amirah
Al `Aqr
Al `Aram
Al `Ardi
Al `Aridah
Al `Arifan
Al `Arish
Al `Arm
Al `Armah
Al `Arshah
Al `Asal
Al `Asalah
Al `Asdaf
Al `Asharah
Al `Ashri
Al `Ashshah al `Ulya
Al `Atabat
Al `Awazi
Al `Awmarah
Al `Awri
Al `Ayn
Al `Iffah
Al `Ikrah
Al `Irfaf
Al `Udayn
Al `Udaynah al `Ulya
Al `Udaynah as Sufla
Al `Ukashah
Al `Ulabi
Al `Ulya
Al `Uqayrah
Al `Uqlah
Al `Uqurat
Al `Urayfah
Al `Usarah
Al `Usaydiyah
Al `Ushari
Al `Ushr
Al `Ushsh
Al `Usqi
Al `Utriya
Alzam Al Bajaha
An Nab`
An Najd
An Najd al Abyad
An Najd al Ahmar
An Najd al Asfal
An Najd al A`la
An Najdah
An Najfah
An Naqah
An Nashfi
An Nashur
An Nasiriyah
An Nawbah
An Nayif
An Nubayjah
An Nujayd
An Nukkahi
Anim
Anjud
Annit
Ar Radah
Ar Raddah
Ar Radu
Ar Rafidayn
Ar Rahabah
Ar Rahah
Ar Rahbah
Ar Rakbah al Bayda'
Ar Rakbah as Sawda'
Ar Rakhwah
Ar Rakkah
Ar Rama'id
Ar Ramadah
Ar Rammanah
Ar Raqqah
Ar Rawis
Ar Raza'im
Ar Raz`ah
Ar Ribat
Ar Rifad
Ar Rifqah
Ar Rihab
Ar Riyabah
Ar Rubat
Ar Rubayt
Ar Rubay`iyah
Ar Ruhub
Ar Rukbah
Ar Rumaydiyah
Ar Rumi
Ardah
Arhab
Ariama
Arish
Arisi
As Sa'ilah as Sufla
As Sabah
As Sabal
As Sabariyah
As Sabl
As Sabwah
As Sada
As Safa'
As Saffah
As Saghah
As Sahdah
As Sahraban
As Salab
As Salabikh
As Salafih
As Salah
As Salamah
As Salib
As Salibi
As Sal`a
As Samsarah
As Sanajir
As Sanjad
As Saqiyah
As Saqqa'
As Sarah
As Saram
As Sararah
As Sarifah
As Sarm
As Satir
As Saw'al
As Sawad
As Sawafi
As Sawali`
As Sawda'
As Sawdah
As Sawma`ah
As Sayh
As Saynama'
As Sayrat
As Sayyah
As Sa`d
As Sinn
As Sin`ah
As Siqabah
As Sirmah
As Sirr
As Sufayra'
As Sufyati
As Suhayr
As Suhayy
As Suhwah
As Sukarah
As Sulaqah
As Sulb
As Sulul
As Sunaysilat
As Suq
As Suq al Markazi
As Suraym
As Surrah
As Surraha
As Suwayda'
Ash Shaju
Ash Shara'
Ash Sharafah
Ash Sharayat
Ash Sharqani
Ash Sharqiyah
Ash Sharwa
Ash Sharwah
Ash Shatah
Ash Shawahit
Ash Shawwaf
Ash Shaykh Salih
Ash Sha`tha'
Ash Shij
Ash Shim`an
Ash Shi`abi
Ash Shi`b
Ash Shi`b al Kabir
Ash Shuraydiyat
Ash Shurf
Ash Shu`ara'
Ash Shu`aybah
Ash Shu`bah
Ash Shu`ub
Ash`ab
Asif
At Tafwah
At Tahun
At Tamhan
At Tatah
At Tawarif
At Tawilah
Atad
Atama
Ayfar
Ayhar
Az Zafir
Az Zahirah
Az Zahr
Az Zahrah
Az Zamri
Az Zam`ari
Az Zaqma'
Az Zarqa'
Az Zarzarah
Az Zawiyah
Az Zayl
Az Zaylah
Az Zillah
Az Zughaylil
Az Zuju`
Az Zuwayhirah
Bab ash Shaq
Bab Ghalqah
Bab Jami`
Badi`
Bajah
Bakayn
Balas
Bani Mahmud
Bani Qays
Bani `Amir
Baqar
Bardan
Barmumah
Battar
Bayh
Bayhan
Bayt Ahmad Qa'id
Bayt al Ghubayri
Bayt al Hadashi
Bayt al Husni
Bayt al Jalham
Bayt al Jaws
Bayt al Jids
Bayt al Khibab
Bayt al Maris
Bayt al Qabil
Bayt al Qadi
Bayt al Qirsh
Bayt al Yazidi
Bayt al Ya`isi
Bayt al `Abbadi
Bayt al `Amari
Bayt al `Awdi
Bayt al `Awlaqi
Bayt an Naham
Bayt as Salami
Bayt as Sayyadi
Bayt ash Shawarif
Bayt Bani Muttahar
Bayt Handad
Bayt Hasan Isma`il
Bayt Jamil
Bayt Mahdi
Bayt Maqasi`
Bayt Mis`id Rajih
Bayt Munsir
Bayt Qassam
Bayt Salam
Bayt Samil
Bayt Tawil
Bayt `Abduh Ghanim
Ba`rah
Bereke Dhale
Bi'r al Kubah
Bi'r al Qubbah
Bi'r as Sabil
Bilad Ahwab
Bilmi`an
Budah
Buday`ah
Bukhaytah
Bukhl
Burat
Buyut Muhammad `Ali
Da Rayb
Dafer
Dakhar
Dakme
Damt
Dar ad Day`ah
Dar ad Diyafah
Dar Ajraf
Dar al Akamah
Dar al Faqih
Dar al Haddad
Dar al Hajj
Dar al Hajuf
Dar al Harf
Dar al Jurayn
Dar al Majarrah
Dar al Majil
Dar al Matahin
Dar al Ma`zabah
Dar al Mi`rad
Dar al Qarn
Dar an Nayif
Dar an Nisab
Dar an Nujayd
Dar ar Rahiyah
Dar ar Riddah
Dar ar Rubayli
Dar as Sanad
Dar as Sawmali
Dar as Sayyid
Dar as Sulb
Dar as Suraymi
Dar as Sus
Dar ash Sharif
Dar ash Shuwaykiyah
Dar at Tiffah
Dar at Tulayyah
Dar az Zahr
Dar az Zilah
Dar az Zumiyah
Dar Hashid
Dar Hasir
Dar Hawrah
Dar Mahdah
Dar Moshetaf
Dar Musnayyah
Dar Shadhil
Dar Shayban
Dar Tarnah
Dar Ukama
Dar Zaydan
Dar `Abbas
Dar `Azab
Darja Nishff
Dawrah
Dawran
Dayq Rawban
Da`bar
Derebe
Dhakaw
Dhakhar
Dhanabat Bani Jar Allah
Dhanabat Buhayr
Dhanbat al Khirab
Dhanbat an Najjar
Dhashal
Dhayanif
Dhi al Has
Dhi al `Albi
Dhi al `Ubad
Dhi Anas
Dhi ash Shah
Dhi ash Shamah
Dhi Badir
Dhi Dabbabah
Dhi Hamah
Dhi Handal
Dhi Hirran
Dhi Jalal
Dhi Jidar
Dhi Miswal
Dhi Muslim
Dhi Narib
Dhi Sanam
Dhi Shamaqdan
Dhi Shana'
Dhi `Adaniyah
Dhi `Aqrab
Dhi `Arib
Dhira` al Ghubayb
Dhira` al Mishrah
Dhira` al Wadi
Di Baqlah
Dij`alah
Dimnah
Dinan
Din`am
Dubar
Dubay`
Duka`ah
Dulla
Dumayhah
Dummar
Dumyah
Dur al Midaqqah
Durkan
Farthan
Fawq al Khibab
Fawq as Sih
Firi`
Fuddan
Furn as Sabr
Ghabat Mashya`
Ghaniya
Gharb
Gharbah
Gharl Ways
Ghawl Jadid
Ghawl Ja`far
Ghawl Sabulah
Ghawl Shalalah
Ghawl Sumayt
Ghul Darwish
Ghul Mahmud
Ghuraysah
Hababah
Habal Abd
Habashi
Habi Shaf
Habil
Habil ad Dumayh
Habil Ajlub
Habil al Aghwal
Habil al Jalb
Habil al Jarbah
Habil al Kalb
Habil al Khulaydi
Habil al Lasfah
Habil al Manasib
Habil al Maqsa`
Habil al Qal`
Habil al Qasirah
Habil al Qubbah
Habil al `Abda
Habil al `Ajjaniyah
Habil al `Amrata
Habil as Salamah
Habil as Sani`
Habil as Siqayah
Habil as Suq
Habil ash Shi`b
Habil at Tawil
Habil Diblah
Habil Duwar
Habil Duwayd
Habil Ghurab
Habil Habus
Habil Haruth
Habil Hawd
Habil Hisn Majri
Habil Jaydal
Habil Ja`ran
Habil Ju`ayshan
Habil Mansur
Habil Ma`zabah
Habil Rafa
Habil Rahah
Habil Salim
Habil Sa`ud
Habil Ta`mah
Habil Wadi al Hajal
Habil Ziba`
Habil `Azub
Habil `Udayl
Habil `Uwaysh
Habuka
Hadar
Hadur
Hafasah
Haffat al Madrasah
Haial
Hajar
Hajar Bayt al Maydamah
Hakamim
Halahil Asfal
Halahil A`la
Halbanah
Halij
Haljum
Hamak
Hamdan
Hamdunah
Hammam
Hammam Damt
Hammat Khalaqah
Hammat Lahab
Hammat Yafa`ah
Hamri
Hanjar
Haql
Haql al Farid
Haran
Harat Ahfar
Harat al Jabali
Harat al Ma`had
Harat al Mu'assasah
Harat Saydam
Harbat Salah
Harf al Manqal
Harf Sha`f
Harir
Hasaban
Hatab al Asfal
Hatab al A`la
Hawadid
Hawamir
Hawbat al Aksub
Hawbat an Naqil
Hawl al Mashari`
Hawl `Arsh
Hawra'
Hawrah
Hawshab
Hawtharat al Jama`i
Hayaz
Hayd 'Urshi
Hayy al Madrasah
Hilan al Asfal
Hillan al A`la
Himmah
Himmat Abu `Isa
Hisn Ajra
Hisn al `Alam
Hisn ash Sharaf
Hisn Bin Awwas
Hisn Di Ishad
Hisn Iyyah
Hisn Ramam
Hubil Bani Salim
Hudarah
Huiar
Hukumet
Human
Humar
Humar as Sadah
Humayrah
Hurayzat
Husayn ash Sharji
Huwwah
Ja'mad
Jabab
Jabal al Mukaydam
Jabub Khawlah
Jabubah
Jadlayn
Jahamah
Jalas
Jalayah
Jalub
Jarab al Jarf
Jarb az Zubaydi
Jarf al Qadi
Jarf Bani `Abbad
Jarfah
Jarrafah
Jarrat Maran
Jarsh
Jarz
Jawlab
Jawlat Damat
Jaws al Jammal
Jayshan
Jaza'
Jazmah
Ja`arir
Jihaf
Jirbat al Haql
Jirhan
Jisaru al Ward
Jitham
Juban
Jubn
Jurayn al Mibra`
Jurayn as Suways
Jurb al Misk
Jurf Mas`ud
Jurfat al `Amaqi
Kababah
Kabi
Karayah
Karifa
Kasha
Kashat Saddah
Kashr at Ta'ir
Katami
Kavshal
Kawkabah
Kawkaban
Kawlat al Kham`
Kawlat al `Adrab
Kawlat as Sawda'
Kawlat as Sayyadi
Kawlat az Zaqri
Kawlat Badr
Kawlat Ghazi
Kawthar al Jabr
Kechan
Khab
Khalani`
Kharabah
Kharbaj
Kharbas
Kharbat al Mathil
Kharbat al Wad
Khawbar
Khella
Khidamah
Khidar
Khirbah
Khudaylah
Khulban
Khushan
Kilh
Kitam
Kobaq
Kusaba
Kuwayh
Lakam Sa`d
Lakamat al Banisi
Lakamat al Kiyar
Lakamat an Najjar
Lakamat Mihwash
Lakamat Sahran
Lakamat `Ammar
Lakmah
Lakmat ad Darb
Lakmat ad Duki
Lakmat al Abar
Lakmat al Afshakh
Lakmat al Ash`ub
Lakmat Al Salah
Lakmat an Nawb
Lakmat Khidr as Saghir
Liblah
Madamin
Madiq
Mahaiqah
Mahall al Jibil
Maharar
Mahqan
Majran
Maklan
Maknaf
Malihah
Malil
Malmakh
Mansurah
Marar al Bina'
Marat
Marfad
Marhub
Markhazah
Marwah
Mashabib
Mashwak
Masna`ah
Masna`ah al Jus
Masnuh
Mas`adah
Matar
Mawfitah
Mawmaj
Mawsa`ah
Mawthibah
Mayfa`an
Mayhal
Mazaba
Ma`asir
Ma`barah
Ma`fari
Ma`shak
Ma`sur
Ma`thah
Ma`zabat al A`ma
Ma`zub Abu Talib
Ma`zub al Ja`di
Ma`zub as Sahdiyah
Ma`zub as Suwwah
Ma`zub Hawdal
Ma`zub Jirbat az Zubayr
Ma`zub Riyah Wazihrah
Ma`zub Shabraqah
Ma`zub Shawraban
Ma`zub `Afsh
Ma`zub `Ali
Miqdam as Sahhal
Misaykah
Misdarah
Misma`
Miswar
Mith`ad
Mohajene Ali
Mudam
Munirah
Muqtar
Musayni`ah
Mushayri`ah
Mutawisa
Muwabah
Mu`ad
Najd al Maklah
Najd al Muwarridah
Najd al Qal`ah
Najd al Qurayn
Najd al `Akayir
Najd as Salbi
Najd az Zahrah
Naman
Nasal
Nawbah
Nawbat Hunayn
Nayjad
Na`wat al Qadimah
Niyam
Niya`
Nufay`
Nuwab
Okaka
Omala
Qadad
Qadarah
Qaflat Nahshal
Qarad
Qard
Qardah
Qarin `Ambasah
Qarn al Ha'irah
Qarn al Humr
Qarn ash Sharah
Qarn Sirah
Qarnah
Qaryat al Bayt
Qaryat al Ghalil
Qaryat al Hubayl
Qaryat al Qaflah
Qaryat an Nujayd
Qaryat Marwas
Qaryat Mihash
Qaryat Sihar
Qaryat Wa`ali
Qatab
Qatid
Qawz Nahshal
Qa`tabah
Qidah
Qihaf
Qirsh
Qitban
Qit`at ash Sharq
Quhlan
Qulay` al `Ulya
Qushsh`an
Ra's al Ghul
Ra's al Hiddah
Ra's al Kawlah
Ra's al Wadi
Ra's Ghul al Qadiri
Ra's `Aram
Radfani
Rahb al Qaqih
Rakbat Ghul al Waqidi
Rakhyah
Rakizah
Rams
Rasabah
Rayd
Rayshan
Razmah
Ra`sah
Rebu
Ribat al Harari
Rubat
Rukhamah
Rumayliyah
Sabir
Sabrah
Sadah al Minmar
Safaf
Sahadid
Sahbayn
Salaah
Salal
Salb al Ghul
Sanabah
Sanah
Sardud
Sarsar
Sarsarah
Saruwah
Sar`ad
Sawdah
Sawl Kamilah
Sawlan
Sawwadah
Saywat
Sayyal
Sa`adah
Sa`dan
Shabwan
Shadhan
Shaghadir
Shaharah
Shajaj
Shaka`
Shakhab
Shanqar ad Dik
Shaqi`
Shara al Madri
Shara ar Rasafi
Sharaf
Sharaf al Haydari
Sharan
Sharifah
Sharim
Sharqi
Shar`
Sha`f
Sha`ib
Sha`iri
Sha`rah
Shegadi
Shimah
Shi`ab
Shi`ar
Shi`b ad Dar
Shi`b adh Dh'ib
Shi`b al Arak
Shi`b al Bidah
Shi`b al Hasir
Shi`b al Hijrah
Shi`b al Hijri
Shi`b al Masawi
Shi`b al Mashariq
Shi`b al Ma`ahirah
Shi`b al `Uqlah
Shi`b an Namut
Shi`b as Sabri
Shi`b as Salmi
Shi`b as Sayfi
Shi`b ash Shawiri
Shi`b ash Sha`us
Shi`b at Tariq
Shi`b az Zab`
Shi`b az Zaylah
Shi`b az Zubayr
Shi`b Bin Huwayda
Shi`b Khalid
Shi`b Zuran
Shi`b `Ali
Shi`bat al Hakal
Shuba`ah
Shuku`
Shurayh
Shu`ur
Sidal
Sifal al Qaryah
Subah
Subayra
Sufra
Sulayb
Sulaymaniyah
Suq al Khamis `Amarah
Suq ath Thuluth
Suraysirah
Tabat ash Shu`ara'
Talat
Talibah
Tanasham
Taqafal
Tarabin
Tarirah
Tasta
Thabathah
Thamad
Thawbah
Thawkab
Thawwan
Thiyab
Tirhab
Tukmar
Tuwarsah
Ursma
Usharah
Wadi al Mahamidah
Wadi al Majrab
Wadi al Manshab
Wadi al Qat`ah
Wadi as Sahabi
Wadi ash Sha`iri
Wadi Jahal
Wadi Qurut
Wadi `Ayn
Wajam
Wajrah
Waqid
Waraz
Waza
Wa`il
Yafi`
Yahar
Yahkib
Yaqut
Yarakh
Zahrah
Zakhmumah
Zayq al Bils
Zinad
Zira` al `Adan
Zuhayrah
Zuray`
`Abadilah
`Adan ash Shar`i
`Adan Suwayd
`Adf
`Adinah
`Adnat al Jurun
`Adnat as Suq
`Adnat Quraysh
`Affar
`Afilah
`Ala wa al Qaryah
`Alak
`Arasim
`Ard al Kunayn
`Ardinah
`Arsh
`Arshi
`Ar`ar
`Asma
`Atabah
`Atif
`Attah
`Awaj
`Awali
`Ilman
`Izzan
`Uhrah
`Uqayb
`Urayban

지리적 위치 데이터는 GeoDataSource Titanium Database에서 제공합니다.

IP2Location IP 지리적 위치
IP2Location Free Widgets