Lista över städer i Abyan

Abyan

'Aqimat Ghazi
'Aruthur
Abu `Amir
Ad Dirjaj
Ad Diyyu
Afar
Ahl Dawmah
Ahl Fashshashah
Ahl Fulays
Ahl Juhayf
Ahl Mantur
Ahl Mohammed bin Ahmed
Ahl `Isa
Ahmad ash Shaykh
Ahwar
Al Bahitah
Al Bi'r
Al Busti
Al Fanh
Al Far`ah
Al Ghataf
Al Habil
Al Hamam
Al Hamiyah
Al Hamra'
Al Hanad
Al Haq
Al Hardub
Al Hari
Al Harsha'
Al Harur
Al Hawi
Al Hidn
Al Hisn
Al Humaymah
Al Humayra'
Al Jawl
Al Ja`di
Al Juraybat
Al Kawbiliyah
Al Kawd
Al Kawr
Al Khabr
Al Khadra'
Al Khamilah
Al Kharbah
Al Khawr
Al Khubb
Al Khurf
Al Kubaydah
Al Lakidah
Al Mabrak
Al Madarah
Al Mahall
Al Mahfid
Al Mahlaj
Al Majza`
Al Makdash
Al Makhzan al Fawqi
Al Makhzan al Qa`i
Al Masani`
Al Mawsif
Al Ma`ar
Al Ma`jalah
Al Muqattin
Al Qamh
Al Qara
Al Qararah
Al Qarn
Al Qashabah
Al Qawd
Al Qawz
Al Qulaytah
Al Qurna`ah
Al Qutayb
Al Quwayzah
Al Wuday'
Al `Ala'
Al `Alam
Al `Alaq
Al `Asm
Al `Atfah
Al `Aws
Al `Irq
Am Batr
Am Birqa'
Am Dakhlah
Am Darb
Am Dha`nub
Am Dubbah
Am Dura
Am Durayb
Am Farsh
Am Faysh
Am Furayd
Am Hadidah
Am Hasak
Am Humayshah
Am Jahsha'
Am Jarbub
Am Jarubah
Am Jayizah
Am Jenadiya
Am Jinh
Am Kaalif
Am Karif
Am Kawrah
Am Kharabiyah
Am Khayyalah
Am Khudayrah
Am Madrukah
Am Mahafhaf
Am Mahathith
Am Majil
Am Makhraqah
Am Mansab
Am Maqbabah
Am Mashraqah
Am Maslab
Am Mas`am
Am Mirsas
Am Mishqalah
Am Mujahhiz
Am Naq'
Am Nawbah
Am Na`bub
Am Nijdah
Am Qafiriyah
Am Qarn
Am Qawz
Am Qa`
Am Qulaytah
Am Qurayn
Am Rukbah
Am Sa'id
Am Salamiyah
Am Sala`ah
Am Sawma`ah
Am Sa`id
Am Sha`rah
Am Sidrah
Am Surr
Am Surrah
Am Warka
Am `Ayn
An Nashsh
An Nasibah
An Nawbah
Ar Rawdah
Ar Rawwa
Ar Raya
Ar Ribat
Ar Rita'i
As Sammah
As Sa`d
As Suwayda'
Asari
Ash Shabihah
Ash Sharqiyah
Ash Shaybah
Ash Shaykh Salim
Ash Shubayli
At Taffah
At Tariyah
Ath Thalib
Ath Thum
Awrumah
Az Zafiq
Ba Shaharah
Ba Tays
Ba Zulayfah
Ba'ak
Badhai
Badr
Bayn al Wadiyayn
Bayt Badahil
Bi'r ash Shahatah
Dabsharah
Daman
Dar
Dar Dahukah
Dhawbah
Dhiyam
Dukaim
Dukhlus
Falasan
Far`an
Gar
Gharib
Habib Ahl al Harish
Habil am Kurdami
Habil am Suq
Habilat al Habil
Hadaq
Hajar
Hajar Juwayl
Halabah
Hawtah
Hida'
Hisn al Arib
Hisn al Muta`attif
Hisn Al Shaddad
Hisn al `Ali
Hisn al `Uqmah
Hisn am Fijah
Hisn Asba
Hisn Bal`id
Hisn Bin Badr
Hisn Bin Maiam
Hisn Bin `Ali
Hisn Danba`
Hisn Mahtoun
Hisn Muhammad
Hisn Shabib
Hisn Sufa
Hisn Tayri
Hisn Wasa'a
Ja'ar
Jabirah
Jahhayn
Jahrah
Jardi
Jawf al Maqbabah
Jayshan
Ja`awalah
Jiblat al Faraj
Jiblat al Waznah
Jiblat Badr
Jirshab
Kabaran
Kadamat al Faysh
Kawd al `Abadil
Kawkab
Kawrat Ahl Mani`
Kawrat Halimah
Khabt al Aslum
Khanfar
Khuban
Ktalam
Kuhaydiyah
Lawdar
Madnaqah
Maghadih
Mahmar
Mahrab
Makhshab
Makrarah
Mansab
Maqasir
Maqdah
Maqran
Masadi`ah
Masani`
Ma`bar
Ma`raban
Mirhu
Mishal
Mudiyah
Mukaymah
Mukaymah as Sufla
Mukharrabiyah
Muqaybirah
Musaymir
Musejid
Nawbat Ahl Ma`war
Nawbat al Yazidi
Na`ab
Na`b
Na`qal
Na`um
Nusah
Nu`man
Qaisat Hama
Qaisat Sada
Qarah
Qarn al Wadi`
Qaryat Ahl am `Asal
Qaryat Ahl Hidran
Qaryat al `Asal
Qashbiri
Qashshash
Qaugat Bin Asher
Qunnah
Rahwat Lamas
Rasad
Rawad
Ruqub Bin `Afifi
Sabih
Sahilah
Sakin Ahl 'Abbad
Sakin Ahl Ahmad `Ali
Sakin Ahl am Hawzah
Sakin Ahl as Sayyid
Sakin Ahl at Tarabi
Sakin Ahl Hidran
Sakin Ahl Mahathith
Sakin Ahl Martan
Sakin Ahl Masha'ikh
Sakin Ahl Sadah
Sakin Ahl Shubayhi
Sakin Ahl Waqis
Sakin Ahl `Ubayd
Sakin al Wadi
Sakin am 'Ajrah
Sakin am Mahruq
Sakin am Zuhur
Sakin Ghamin
Sakin Hazm
Sakin Qawth
Sakin Wu`ays
Samn
Saraf
Sawda'
Sayhan
Shabah
Shabhah
Shamar
Shams ad Din
Shawhat
Shaykh Ahmad
Shaykh `Abdallah
Shaywahah
Shubram
Shuqrah
Sirar
Subaybah
Sunduq
Suq Sibah
Surrat Al Mas`ud
Suruq
Tanawwakh
Thirah
Thumay`ah
Thuwayrayn
Tiran
Umm Fara`
Umm Farsh
Umm Hasif
Umm Jiblah
Umm Khudayrah
Umm Muhafhaf
Umm Qanaila
Umm Qaryah
Umm Qayf
Umm Sawad
Umm Sha`ra
Umm Shidyan
Umm Surrah
Umm Tubayh
Umm `Aslah
Umm `Umayshah
Wa`lan
Widn Zahir
Wusr
Yusuf
Zarah
Zinjibar
Zubr Mukhairan
Zughaynah
`Adan
`Ali Hadi
`Amudiyah
`Arabah
`Arakibi
`Aslan
`Ubar ash Shab`ah
`Ubar Maswad
`Ubar `Uthman
`Uruffan

Geolokaliseringsdata drivs av GeoDataSource Titanium Database.

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets