WorldCityDB.com là một dịch vụ trực tuyến miễn phí cung cấp cho bạn thông tin toàn diện về thành phố của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Thông tin bao gồm mã FIPS, mã ISO3166, dữ liệu hành chính, dữ liệu quốc gia và nhiều thông tin khác. Trang web này sử dụng cơ sở dữ liệu thành phố từ ấn bản GeoDataSource Titanium có thông tin về hơn 3 triệu thành phố bao gồm tất cả các khu vực đông dân cư.

Nếu bạn thích dịch vụ của chúng tôi, vui lòng đánh dấu trang web của chúng tôi và ghé thăm lại chúng tôi bất cứ khi nào bạn cần tìm thông tin thành phố. Ngoài ra, chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn có thể chia sẻ dịch vụ của chúng tôi trên các mạng xã hội của bạn.

 

IP Geolocation Powered by IP2Location.com

 

Tìm kiếm theo thành phố

Tìm kiếm theo Vĩ độ & Kinh độ

Lưu ý: Vui lòng chia sẻ vị trí hiện tại của bạn thông qua trình duyệt để bật tùy chọn tìm kiếm khoảng cách và bán kính.

 

IP2Location IP Geolocation
IP2Location Free Widgets
IP Geolocation API
IP Address Map